Czy muszę połączyć aplikację Mercedes PRO connect z modułem komunikacyjnym (LTE) dla usług cyfrowych?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Aplikacja Mercedes PRO connect nie musi być łączona z modułem komunikacyjnym (LTE) dla usług cyfrowych. Wszystkie potrzebne dane dostępne są w narzędziu do zarządzania pojazdami.

Aplikacja Mercedes PRO connect automatycznie przesyła swoje dane do narzędzia do zarządzania pojazdami, które z kolei synchronizuje się z Mercedes PRO Portal.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum