Czy dane z aplikacji Mercedes PRO connect są przesyłane także podczas podróży zagranicznych?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Dane przesyłane są tylko wtedy, gdy dostępne jest aktywne połączenie z Internetem. Należy pamiętać o tym, że operator telefonii komórkowej może wówczas naliczyć opłaty roamingowe.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum