Mam już aplikację Mercedes me, którą łączę z moim samochodem osobowym lub dostawczym. Czy mogę używać aplikacji Mercedes me razem z aplikacją Mercedes PRO connect?


Ligtbox Caption Text
Answer Text

Nie, obecnie nie jest możliwe używanie aplikacji Mercedes me razem z aplikacją Mercedes PRO connect, ponieważ nie są one ze sobą połączone. Aplikacja Mercedes me nie jest przewidziana do stosowania w celach komercyjnych z Mercedes PRO.

Youtube Video ID
Button type standard
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Additional answer Text

Lorem Ipsum