Elementy składowe Mercedes PRO connect.

Podstawa łączności sieciowej: moduł komunikacyjny.

Aby korzystanie z usług Mercedes PRO connect było możliwe, pojazd musi być wyposażony fabrycznie w moduł komunikacyjny (LTE) dla usług cyfrowych (JH3)1. Moduł bardzo szybko i niezawodnie transmituje dane za pomocą zintegrowanej karty SIM.2 Zapewnia to optymalną łączność sieciową w Twoich pojazdach.3

Tu znajdziesz przegląd pojazdów wyposażonych fabrycznie w moduł komunikacyjny.

1

Moduł komunikacyjny jest dostępny w Sprinterze 907 i 910 od 06/2018, w Vito 447 od 05/2019, w eVito 447 od 03/2019, a w Klasie V 447 od 03/2020.

2

Zależnie od lokalnej dostępności.

3

Świadczenie usług w połączeniu ze zintegrowanym modułem komunikacyjnym jest zależne od zasięgu sieci operatora telefonii komórkowej.

Mercedes PRO connect – korzyści dla Ciebie.

Łączność sieciowa zapewniona fabrycznie

Łączność sieciowa zapewniona fabrycznie.

Optymalna łączność od samego początku.
Różnorodne usługi Mercedes PRO connect

Różnorodne usługi Mercedes PRO connect.

Zgrupowane w atrakcyjnych pakietach korzyści.
Większa efektywność dzięki łączności sieciowej

Większa efektywność dzięki łączności sieciowej.

Już od pierwszego kilometra.

Elementy pakietu w skrócie.

Od pojazdu wyposażonego fabrycznie w łączność sieciową i narzędzia do zarządzania pojazdami po aplikację: tu dowiesz się więcej, z jakich elementów składa się Mercedes PRO connect i jak z nich optymalnie korzystać.

 1. Moduł komunikacyjny (LTE) dla usług cyfrowych (JH3)

 2. Mercedes PRO Portal
 3. Narzędzie do zarządzania pojazdami


  Pulpit.

  Menedżer floty na konfigurowalnej stronie startowej (pulpicie) uzyskuje szybki przegląd najważniejszych tematów związanych ze swoją flotą.


  Zarządzanie powiadomieniami.

  Zachowaj zawsze pełną kontrolę nad swoją flotą. Menedżer floty otrzymuje powiadomienia w sytuacji, gdy wystąpią ostrzeżenia dotyczące pojazdów lub gdy jakiś pojazd opuści obszar Geofence.


  Status i logistyka pojazdu.

  Otrzymuj informacje o poziomie paliwa, zbliżających się przeglądach oraz lokalizacji swoich pojazdów bezpośrednio w narzędziu do zarządzania pojazdami.

 4. Aplikacja Mercedes PRO connect
 5. System multimedialny MBUX
1

Moduł komunikacyjny jest dostępny w Sprinterze 907 i 910 od 06/2018, w Vito 447 od 05/2019, w eVito 447 od 03/2019, a w Klasie V 447 od 03/2020.

2

Zależnie od lokalnej dostępności.

3

W pojazdach wyposażonych w układ dalszej pracy silnika (MW1) istnieją ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z usług „Elektroniczne zarządzanie przejazdami” i „Cyfrowa ewidencja przebiegu pojazdu”. Gdy dalsza praca silnika po wyjęciu kluczyka jest aktywna, rozpoznawana jest tylko jedna jazda.

4

Aplikacji Mercedes PRO connect nie wolno obsługiwać podczas jazdy. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze, przez co może on zagrozić bezpieczeństwu własnemu i osób trzecich. Należy również przestrzegać ustawowych przepisów obowiązujących w kraju, w którym się aktualnie przebywa.

5

Usługa „Funkcje nawigacji” na niektórych rynkach jest dostępna w ograniczonym zakresie.

6

Funkcja „Dostępne miejsca parkingowe” będzie dostępna do Sprintera do 06/2020.

serviceoverview

Najważniejsze informacje na temat kompatybilności.

Przegląd wszystkich informacji i ograniczeń związanych z kompatybilnością pojazdów i produktów Mercedes PRO connect.

Lorem Ipsum