Mercedes-Benz Financial Services

Spółka Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o. została wpisana do rejestru przedsiębiorców 26 marca 2019 r.

 

Celem powołania nowej spółki wchodzącej w skład grupy jest oferowanie produktów finansowych dedykowanych dla konsumentów (osób fizycznych). W ofercie znajdują się obecnie konsumenckie pożyczki na zakup pojazdu, a paleta produktów zostanie docelowo rozszerzona o leasingi i wynajmy konsumenckie.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000777243
Regon: 382923183
NIP: 522-31-55-133

Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
Kapitał zakładowy: 200 000 zł wpłacony w całości

Władze Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o.:
Członkowie Zarządu: Carmen Herberger-Schebiella, Wojciech Bernacki

Siedziba:
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Tel.: +48 22 312 77 02

Lorem Ipsum