Mercedes-Benz Ubezpieczenia.

Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność 1 maja 2014 r.  

Jesteśmy spółką w ramach koncernu Daimler AG w Polsce, dedykowaną w całości do koordynacji i obsługi ubezpieczeń.

Naszym celem jest oferowanie najlepszych na rynku dedykowanych marce Mercedes-Benz produktów ubezpieczeniowych oraz najwyższej jakości obsługi, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów naszej marki, bez względu na formę zakupu pojazdów.

Aby zapewnić naszym klientom najszerszy zakres ochrony przy konkurencyjnych stawkach, współpracujemy z Towarzystwami Ubezpieczeń – renomowanymi i starannie dobranymi partnerami.

Dedykowane produkty ubezpieczeniowe partnerskich Towarzystw Ubezpieczeń oferujemy we wszystkich kanałach dystrybucji tj. w ramach finansowania Mercedes-Benz Bank Polska SA, Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o. jak i w autoryzowanej sieci dealerskiej Mercedes-Benz na terenie całej Polski.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000050113
Regon: 013275801
NIP: 522-24-22-230

Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
Kapitał zakładowy: 2 500 400 zł wpłacony w całości

Władze Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o.:

Prezes Zarządu: Zbigniew Jerzy Kozikowski
Członek Zarządu: Karolina Bartos

Siedziba:

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Tel.: +48 22 312 78 01

Lorem Ipsum