Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi

Nasi Partnerzy ubezpieczeniowi.

W drodze uważnej selekcji wybraliśmy rzetelnych partnerów naszego programu - czołowe Towarzystwa Ubezpieczeniowe w Polsce o światowej renomie:

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group
al. Jerozolimskie 162
02-342 Warszawa

Helvetia Schweizerische Versicherungsgessellschaft in Liechtenstein AG

Aeulestrasse 60
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Reprezentowana na terenie Polski przez:
WAGAS S.A.
ul. Rydygiera 15
01-793 Warszawa

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.

ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Inter Partner Assistance Polska S.A.

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

PZU S.A.

al. Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń QBE Europe SA/NV

Regentlaan 37 Boulevard du Régent
1000 Brussels, Belgium

Lorem Ipsum