Możliwość indywidualnej regulacji komfortu siedzenia dla kierowcy.

Fotel z możliwością regulacji w 5 płaszczyznach.

Położenie, wysokość i nachylenie komfortowego fotela kierowcy można regulować ręcznie za pomocą dźwigni i pokręteł, dostosowując go w ten sposób do indywidualnych potrzeb kierowcy. Dzięki różnorodnym możliwościom regulacji można wygodnie pokonywać także długie trasy. Można regulować ręcznie położenie wzdłużne fotela, nachylenie oparcia, wysokość fotela oraz nachylenie i głębokość siedziska. Ponadto można indywidualnie dopasować wysokość zagłówka. W przypadku wyposażenia komfortowego fotela w podparcie lędźwiowe z dwupłaszczyznową regulacją spełnione są kryteria kampanii na rzecz zdrowszego kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken (AGR) e. V.

Lorem Ipsum