Dyrektywa w sprawie etykietowania opon | Samochody dostawcze Mercedes-Benz
Sprinter Furgon

Nowa etykieta opony UE.

Nowa etykieta opony UE:
więcej przejrzystości, mniej emisji.

Od 1 maja 2021 Unia Europejska wprowadza nowe rozporządzenie dotyczące etykietowania opon w odniesieniu do efektywności paliwowej i innych parametrów. Ma to umożliwić konsumentom świadome wybieranie opon efektywniejszych paliwowo. Zarówno w przypadku pojazdów prywatnych, jak i firmowych może to bowiem przyczynić się do zmniejszenia kosztów i ograniczenia emisji.

Ponadto wprowadzana tym rozporządzeniem nowa etykieta opony wspiera jeden z głównych celów UE, aby w roku 2050 osiągnąć neutralność klimatyczną. Ruch drogowy oraz redukcja powstającej w jego następstwie emisji CO2 odgrywają istotną rolę w osiągnięciu tego celu.

Porównanie starej i nowej etykiety opony UE.

Nowa etykieta opony UE (ilustracja po prawej) w jeszcze prostszy i bardziej przejrzysty sposób prezentuje jej najważniejsze właściwości, takie jak efektywność paliwowa, przyczepność na mokrej nawierzchni i hałas toczenia. Ponadto zawiera piktogramy dotyczące przyczepności na śniegu i lodzie1 oraz kod QR, za pomocą którego można uzyskać podgląd karty charakterystyki produktu.

Cechy nowej etykiety opony UE:

  • Nowa etykieta opony dotyczy teraz nie tylko opon do samochodów osobowych, ale również autobusowych i ciężarowych (klasy opon C1, C2, C3)
  • Nowa, krótsza skala efektywności paliwowej z klasyfikacją od A do E2
  • Nowa, krótsza skala przyczepności na mokrej nawierzchni z klasyfikacją od A do E2
  • Nowa prezentacja klas hałasu toczenia z klasyfikacją od A do C2  

Dodatkowe informacje na nowej etykiecie opony:

  • Oznaczenie typu opony (nr art. opony)
  • Nowe piktogramy przyczepności na śniegu (3PMSF) i na lodzie1
  • Kod QR do każdego oznaczenia typu opon z linkiem do bazy produktów UE (EPREL)
1

Opony na lód przeznaczone są do nawierzchni z warstwą lodu lub stałą pokrywą śnieżną i powinny być używane jedynie w przypadku bardzo trudnych warunków pogodowych (np. przy niskich temperaturach). Ponadto użytkowanie opon na lód w mniej trudnych warunkach pogodowych (np. przy mokrej nawierzchni lub wyższych/dodatnich temperaturach) może prowadzić do pogorszenia właściwości związanych z przyczepnością na mokrej nawierzchni, obsługą i zużyciem.

2

Na skalach efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej nawierzchni litera „A“ oznacza klasę najwyższą, a litera „E“ najniższą. Przy prezentacji klas hałasu toczenia litera „A“ oznacza klasę najwyższą, a litera „C“ najniższą.

Piktogramy na etykiecie opony UE.

Hałas toczenia.

Zewnętrzny hałas toczenia jest podawany w decybelach i podzielony na trzy klasy: A, B i C.
Przyczepność na śniegu

Przyczepność na śniegu.

Symbolem przyczepności na śniegu oznaczone są opony, które nadają się do użytkowania na śniegu.
Przyczepność na lodzie

Przyczepność na lodzie.

Symbolem przyczepności na lodzie oznaczone są opony, które spełniają minimalne parametry przyczepności na lodzie.
Do informacji o nowym rozporządzeniu w sprawie oznakowania opon w odniesieniu do efektywności paliwowej i innych parametrów. Należy pamiętać, że rzeczywista oszczędność paliwa i bezpieczeństwo w ruchu drogowym zależy w dużej mierze od indywidualnego stylu jazdy kierowcy oraz specyficznych warunków podczas jazdy (np. pogody, topografii terenu, natężenia ruchu). Przyjazny dla środowiska styl jazdy może znacząco zmniejszyć zużycie paliwa. W celu poprawy efektywności paliwowej i przyczepności na mokrej nawierzchni zaleca się regularne kontrole ciśnienia w oponach. Należy też pamiętać o tym, że drogi hamowania i zatrzymania mogą się zmieniać w zależności od prędkości jazdy oraz warunków pogodowych i dlatego należy zachowywać odpowiednie bezpieczne odstępy. Na ewentualne pytania chętnie odpowie i dalszych informacji udzieli lokalny dealer Mercedes-Benz.