Homologacja i identyfikacja.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń.


Uwaga!


Informujemy, że w dniach 14 - 29 września zaświadczenia i dokumenty nie będą wydawane, telefon będzie nieczynny, na maile nie będziemy odpowiadać. Wnioski zgodnie z zasadami podanymi na stronie można składać na skrzynkę mailową oraz przesyłać pocztą. Od 30 września strona, telefon i skrzynka mailowa będą działały normalnie, a zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie w kolejności zależnej od daty wpłynięcia.

Dział samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

 • Dla pojazdów Sprinter, Vito, Klasa V, Viano, Citan, Vaneo, Vario oraz ich poprzedników, czyli pojazdów dla których 4-6 znak w numerze nadwozia VIN zawiera się w przedziałach: 414-415, 447, 470, 601-639, 667-670 lub 901-906, 907, 910
 • Dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler AG na rynki państw UE i EFTA
 • Informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu o danym numerze VIN
 • O wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona
 
 
Odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów. Wyjątek stanowią dokumenty, które są wystawiane poza Mercedes-Benz Vans, np. CoC, czas odpowiedzi może być dłuższy.

UWAGA: Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów.
 
 
W celu uzyskania odpowiednich informacji konieczne jest przesłanie do działu samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans niżej wymienionych dokumentów:
 1. Wniosku o wydanie zaświadczenia (do pobrania z załącznika do niniejszej informacji)
 2. Dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu)
 3. Potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu
 
 
Dane operatora systemu:
 
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
NIP: 527-24-09-651
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
 
Numer rachunku bankowego:
mBank S.A.
60 1140 1010 0000 2988 6700 1001
 
 
Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT):
 1. Wydanie zaświadczenia np. ustalenie danych technicznych pojazdu (dopuszczalna masa całkowita pojazdu, przyczepy), określenie podrodzaju nadwozia (van, wielozadaniowy), ilość miejsc (potwierdzamy jedynie ilość miejsc, z jaką pojazd opuścił fabrykę) itp:
  206 zł
 2. Wydanie duplikatu świadectwa zgodności WE - CoC 525 zł.
  Uwaga - jest to możliwe tylko w przypadku, gdy pojazd był wyprodukowany zgodnie z europejskim świadectwem homologacji WE, w celu sprawdzenia należy przesłać e-mail z kopią dowodu rejestracyjnego
 
 
Komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:
 
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Van
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
 
lub na skrzynkę mailową:
homologacje_van@daimler.com
 
Telefon kontaktowy: +48 22 312 73 98

Lorem Ipsum