Homologacja i identyfikacja | Samochody dostawcze Mercedes-Benz

Homologacja i identyfikacja.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń.


Dział samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

  • Dla pojazdów Sprinter, Vito, Klasa V, Viano, Citan, Vaneo, Vario oraz ich poprzedników, czyli pojazdów dla których 4-6 znak w numerze nadwozia VIN zawiera się w przedziałach: 414-415, 420, 447, 470, 601-639, 667-670 lub 901-906, 907, 910
  • Dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Mercedes-Benz Group AG na rynki państw UE i EFTA
  • Informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu o danym numerze VIN
  • O wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona
 
Odpowiedź udzielana jest w terminie do 10 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów. W szczególnych przypadkach, np. CoC, czas odpowiedzi może ulec wydłużeniu.

UWAGA: Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów.

 
W celu uzyskania odpowiednich informacji konieczne  jest  przesłanie do działu samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans  niżej wymienionych dokumentów:
  • Wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie zaświadczenia (do pobrania),
  • Dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu / umowy kupna),
  • Potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu.
 
Dane operatora systemu:
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
NIP: 527-24-09-651
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
 
Numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski S.A.
02 1020 1026 0000 1002 0277 7811

 
Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT):
  • Wydanie zaświadczenia, we wniosku prosimy o wpisanie danych, które mają być ustalone w zaświadczeniu. Przykładowo: ustalenie danych dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu (określamy wartość fabryczną), określenie podrodzaju nadwozia (van, wielozadaniowy), ilość miejsc (potwierdzamy jedynie ilość miejsc, z jaką pojazd opuścił fabrykę) itp. Koszt wydania zaświadczenia: 250 zł.
  • Wydanie duplikatu świadectwa zgodności WE - CoC, koszt: 605 zł. Uwaga - jest to możliwe tylko w przypadku, gdy pojazd był wyprodukowany zgodnie z europejskim świadectwem homologacji WE, w celu sprawdzenia należy przesłać e-mail z kopią dowodu rejestracyjnego.
  • Opracowanie dokumentu informacyjnego do dopuszczenia jednostkowego (wzór ITS), zawierający dane pojazdu na moment opuszczenia zakładu produkcyjnego. Koszt dokumentu informacyjnego: 250 zł.

Komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:

Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Van
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
 
lub na skrzynkę mailową:
homologacje_van@mercedes-benz.com
Telefon kontaktowy: +48 22 312 73 98