Homologacja i identyfikacja.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń.

Dział samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

 • Dla pojazdów Sprinter, Vito, Klasa V, Viano, Citan, Vaneo, Vario oraz ich poprzedników, czyli pojazdów dla których 4-6 znak w numerze nadwozia VIN zawiera się w przedziałach: 414-415, 447, 470, 601-639, 667-670 lub 901-906, 907, 910
 • Dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler AG na rynki państw UE i EFTA
 • Informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu o danym numerze VIN
 • O wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona
 
 
Odpowiedź udzielana jest w terminie do 7 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów. Wyjątek stanowią dokumenty, które są wystawiane poza Mercedes-Benz Vans, np. CoC, czas odpowiedzi może być dłuższy.

UWAGA: Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów.
 
 
W celu uzyskania odpowiednich informacji konieczne jest przesłanie do działu samochodów dostawczych Mercedes-Benz Vans niżej wymienionych dokumentów:
 1. Wniosku o wydanie zaświadczenia (do pobrania z załącznika do niniejszej informacji)
 2. Dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu)
 3. Potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu
 
 
Dane operatora systemu:
 
Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
NIP: 527-24-09-651
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
 
Numer rachunku bankowego:
mBank S.A.
60 1140 1010 0000 2988 6700 1001
 
 
Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT):
 1. Wydanie zaświadczenia np. ustalenie danych technicznych pojazdu (dopuszczalna masa całkowita pojazdu, przyczepy), określenie podrodzaju nadwozia (van, wielozadaniowy), ilość miejsc (potwierdzamy jedynie ilość miejsc, z jaką pojazd opuścił fabrykę) itp:
  206 zł
 2. Wydanie duplikatu świadectwa zgodności WE - CoC 525 zł.
  Uwaga - jest to możliwe tylko w przypadku, gdy pojazd był wyprodukowany zgodnie z europejskim świadectwem homologacji WE, w celu sprawdzenia należy przesłać e-mail z kopią dowodu rejestracyjnego
 
 
Komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:
 
Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Van
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1
 
lub na skrzynkę mailową:
homologacje_van@daimler.com
 
Telefon kontaktowy: +48 22 312 73 98

 1. Kto jest Administratorem moich danych?

 2. Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

 3. Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

 4. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora

 5. Komu przekazywane są moje dane?

 6. Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

 7. Jak długo moje dane będą przechowywane?

 8. Jakie mam prawa?

 9. Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Lorem Ipsum