Odbiór starego pojazdu | Samochody dostawcze Mercedes-Benz
Odbiór starych pojazdów

Odbiór starych pojazdów.

Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko w koncernie Mercedes-Benz Group AG.

Jako firma założona przez wynalazcę samochodu, Mercedes-Benz Group AG ma świadomość ciążącej na nim ogromnej odpowiedzialności i uważa zrównoważoną i ekologiczną mobilność za integralną część swojej strategii firmowej. Zawarty w polityce środowiskowej Mercedes-Benz Group AG postulat ekologicznego kształtowania produktu dotyczy całego cyklu produkcyjnego, od etapu projektowania, poprzez produkcję i eksploatację produktu, po utylizację i ponowne wykorzystanie.

Podstawą wydajnego wykorzystania pojazdów po zakończeniu fazy eksploatacji jest możliwość ich recyklizacji, nad czym stale pracujemy. Jest to warunek ponownego użycia i wykorzystania przez naszych partnerów cennych surowców użytych do produkcji pojazdów.

Jeżeli pewnego dnia trzeba będzie rozstać się ze swoim samochodem, prosimy o zwrócenie go nam w ramach naszej sieci punktów odbioru. Mercedes-Benz zapewnia łatwy i bezpłatny odbiór samochodu oraz odzysk materiałów zgodnie z przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska.

Oddając swojego Mercedesa i umożliwiając dzięki temu wydajny proces ponownego użycia materiałów, wnosisz swój cenny wkład w zamknięcie obiegu recyklingu oraz ochrony wszystkich naszych zasobów naturalnych.

Odbiór.

Odbiór Twojego pojazdu.

Aby możliwie jak najbardziej ułatwić Ci zwrot pojazdu, firma Mercedes-Benz dysponuje rozległą siecią punktów odbioru. Zwracając pojazd w naszej sieci punktów odbioru masz pewność, że zostanie on ponownie wykorzystany zgodnie z przepisami, a zawarte w nim cenne surowce zostaną odzyskane i ponownie użyte do wytworzenia nowych produktów. W ten sposób wniesiesz cenny wkład w ochronę środowiska i bardziej wydajne wykorzystywanie zasobów.

Po przekazaniu pojazdu i dokumentów rejestracyjnych jednemu z naszych partnerów otrzymasz świadectwo złomowania potwierdzające, że pojazd został zutylizowany zgodnie z prawem. Zasadniczo świadectwo to jest Ci potrzebne, aby ostatecznie wyrejestrować pojazd w urzędzie rejestracyjnym.

Jako posiadacz pojazdu Mercedes-Benz możesz zwrócić go bezpłatnie w naszej sieci odbiorczej po spełnieniu następujących warunków:

  • Chodzi o pojazd przeznaczony do transportu osób posiadający nie więcej niż dziewięć miejsc siedzących lub pojazd przeznaczony do transportu towarów o masie do 3,5 tony.
  • Przed wyłączeniem z eksploatacji pojazd jest lub był zarejestrowany przez przynajmniej miesiąc w jednym z krajów UE.
  • Pojazd wyeksploatowany nie może zawierać w sobie odpadów i musi być kompletny (napęd, układ jezdny, nadwozie, katalizator, sterowniki elektroniczne).

Utylizacja.

Wykorzystanie cennych surowców.

Być może Twój pojazd Mercedes-Benz ma już najlepsze czasy za sobą – ale nie oznacza to, że jego żywot dobiegł końca.

Dzięki najnowocześniejszym technologiom recyklingu możliwe jest ponowne wykorzystanie większości materiałów, z których składa się pojazd, co oznacza zaoszczędzenie cennych surowców i znaczące odciążenie środowiska naturalnego.

  1. Ponowne wykorzystanie cennych surowców