Twoja umowa.

Witamy w sekcji dla klientów posiadających już umowy finansowania w Mercedes-Benz Financial Services.

Przygotowaliśmy tu instrukcje dotyczące otrzymywania faktur elektronicznych, a także instrukcje i formularze do wypełnienia, pozwalające dokonać zmian w Twojej umowie leasingowej.

Dokumenty i informacje prosimy przesłać:

 • listownie, na adres pocztowy:
  Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
 • lub skan e-mailem na adres:
  administracja@daimler.com
 • lub faksem na numer: +48 22 312 68 20

Jeżeli pragniesz zgłosić nam sprawę inną niż te wymienione poniżej, jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach 8.30–16.30 pod numerem telefonu: +48 22 312 78 02.

e-faktura Mercedes-Benz Leasing.

Zachęcamy do przejścia z faktur papierowych na faktury elektroniczne i do skorzystania z naszego Portalu e-faktur. Faktura elektroniczna zawiera dokładnie te same dane co faktura papierowa i posiada taką samą moc pod względem prawnym.

Aby zarejestrować się w Portalu e-faktur wystarczy po otwarciu strony logowania kliknąć na link „Zarejestruj się” i wypełnić krótki formularz rejestracyjny.

Przed skorzystaniem z Portalu e-faktur warto zapoznać się z instrukcją dostępną do pobrania pod poniższym linkiem.

Leasing – zmiany teleadresowe.

Jeżeli zmieniły się dane Twojej firmy (nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny), uprzejmie prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. Możesz to zrobić poprzez wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie do nas załączonego formularza.

W przypadku zmiany nazwy lub siedziby firmy prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających zmianę (aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Jeżeli zmianie uległa nazwa firmy, na podstawie przesłanych dokumentów sporządzimy i prześlemy aneks do umowy.

Leasing – zmiana warunków spłaty.

Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą harmonogramu spłat (wydłużeniem, skróceniem umowy, karencją lub zmianą terminu wystawiania faktur na 1-go lub 15-go każdego miesiąca), prosimy o przesłanie pisemnej informacji w tej sprawie. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji sporządzony zostanie aneks do umowy. Opłata za sporządzenie aneksu wynosi 200 PLN netto.

Leasing – podnajem pojazdów.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy leasingowany samochód może być użytkowany przez Leasingobiorcę, pracowników firmy Leasingobiorcy oraz przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podnajęcie pojazdu osobom trzecim wymaga zgody Finansującego. Jeżeli chcesz dokonać podnajmu, prosimy o wypełnienie wniosku o podnajem wraz z umową podnajmu. Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą warunków podnajmu dołączoną do wniosku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z podnajmem pojazdu może nastąpić wzrost składki ubezpieczeniowej.

Leasing – zamówienie dodatkowego kluczyka.

Uprzejmie informujemy, że dorobienie dodatkowego kluczyka do pojazdu będącego przedmiotem leasingu wymaga zgody Finansującego. W celu uzyskania zgody MB Leasing, prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie załączonego wniosku.

Upoważnienie prześlemy na wskazany przez Ciebie adres.

Leasing – cesja umowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany cesją umowy leasingowej, prosimy o przesłanie oświadczenia Przekazującego o woli przekazania i oświadczenia Przejmującego o woli przejęcia umowy. Możesz skorzystać z załączonych wzorów oświadczeń.

Prosimy o dołączenie dokumentów Przejmującego wymaganych do analizy kredytowej (dokumenty założycielskie i finansowe). Szczegółową listę wymaganych dokumentów oraz wymogów do cesji można znaleźć w załączonym dokumencie pt. Informacja dotycząca cesji.

Na podstawie przesłanych dokumentów dokonamy analizy i jeżeli dokonanie cesji będzie możliwe, prześlemy warunki przejęcia umowy – harmonogram do umowy nie może ulec zmianie.

Leasing – duplikaty dokumentów i faktur.

Jeżeli potrzebujesz duplikatu dokumentu, faktury lub wydania dodatkowego dokumentu (np. harmonogramu spłat z podziałem na kapitał i odsetki), prosimy o przesłanie pisemnej informacji wraz z podaniem nr umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza pt. Wniosek o wydanie dokumentów.

W przypadku duplikatu faktury prosimy o podanie numeru faktury lub numeru umowy i raty lub miesiąca.

Leasing – zakończenie umowy.

Dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia umowy zostanie wysłana do Ciebie informacja o wariantach jej zakończenia.

Zgodnie z zawartą umową jesteś zobowiązany do wykupu pojazdu za ustaloną w umowie wartość końcową. Jeżeli wartość końcowa pojazdu jest wyższa niż 5000 zł istnieje możliwość wydłużenia umowy i rozłożenia części wartości końcowej na raty. Jeżeli chciałbyś otrzymać propozycję wydłużenia umowy prosimy o przesłanie wniosku mailem lub faksem. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy Ci propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji zostanie sporządzony aneks do umowy, opłata za jego sporządzenie wynosi 200 PLN netto.

Leasing – wypłata nadwyżki.

 

Jeżeli na Twojej umowie wystąpi nadwyżka (np. po rozliczeniu ostatecznym umowy, lub z powodu błędnie przelanej kwoty), prosimy o przesłanie wniosku o wypłatę nadwyżki. Niezwłocznie przelejemy kwotę nadwyżki na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Skorzystaj z załączonego formularza wniosku o wypłatę nadwyżki.