Twoja umowa | Samochody dostawcze Mercedes-Benz
Twoja umowa

Twoja umowa.

Witamy w sekcji dla klientów posiadających już umowy finansowania w Mercedes-Benz Financial Services.

Przygotowaliśmy tu instrukcje dotyczące otrzymywania faktur elektronicznych, a także instrukcje i formularze do wypełnienia, pozwalające dokonać zmian w Twojej umowie leasingowej.

Dokumenty i informacje prosimy przesłać:

 • listownie, na adres pocztowy:
  Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
 • lub skan e-mailem na adres:
  administracja@mercedes-benz.com

Jeżeli pragniesz zgłosić nam sprawę inną niż te wymienione poniżej, jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach 8:30–16:30 pod numerem telefonu: +48 22 312 78 02.

Instrukcja obsługi programu szyfrującego komunikację mailową Totemomail.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych oraz wymienianej korespondencji, wprowadziliśmy dodatkowy poziom zabezpieczeń w komunikacji mailowej - program szyfrujący komunikację mailową Totemomail.

Prosimy Cię o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi tego narzędzia.

Skorzystaj z nowego serwisu me finance, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do informacji o Twoich umowach finansowania.

Serwis me finance jest zintegrowany z portalem Mercedes me. Za jego pomocą możesz między innymi:

 • Uzyskać informacje o Twoich umowach finansowania i statusie płatności
 • Pobierać w łatwy sposób e-faktury i inne dokumenty przypisane do umowy
 • Znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
 • Wysłać wiadomość do nas za pomocą formularza kontaktowego

A wszystko to prosto, szybko i bezpiecznie – online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak uzyskać dostęp do Mercedes me finance?

Po prostu kliknij w przycisk poniżej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli masz już teraz dostęp do portalu Mercedes me, możesz przejść ze strony głównej portalu do sekcji Mercedes me finance, wybierając w menu opcję „Moje umowy leasingu i finansowania”. Szczegóły w Skróconej instrukcji Mercedes me finance.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z portalu Mercedes me, możesz teraz się w nim zarejestrować -  wówczas postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Pełnej instrukcji Mercedes me finance.

W razie problemów z zalogowaniem, zadzwoń lub napisz do nas. Customer Service Center - tel. +48 22 312 78 02 wew. 1 lub e-mail: portal@mercedes-benz.com

Leasing – zmiany teleadresowe.

Jeżeli zmieniły się dane Twojej firmy (nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny), uprzejmie prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. Możesz to zrobić poprzez wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie do nas załączonego formularza.

W przypadku zmiany nazwy lub siedziby firmy prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających zmianę (aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Jeżeli zmianie uległa nazwa firmy, na podstawie przesłanych dokumentów sporządzimy i prześlemy aneks do umowy.

Leasing – zmiana warunków spłaty.

Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą harmonogramu spłat (wydłużeniem, skróceniem umowy, karencją lub zmianą terminu wystawiania faktur na 1-go lub 15-go każdego miesiąca), prosimy o przesłanie pisemnej informacji w tej sprawie. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji sporządzony zostanie aneks do umowy. Opłata za sporządzenie aneksu wynosi 200 zł netto.

Leasing – podnajem pojazdów.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy leasingowany samochód może być użytkowany przez Leasingobiorcę, pracowników firmy Leasingobiorcy oraz przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Podnajęcie pojazdu osobom trzecim wymaga zgody Finansującego. Jeżeli chcesz dokonać podnajmu, prosimy o wypełnienie wniosku o podnajem wraz z umową podnajmu. Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą warunków podnajmu dołączoną do wniosku.

Uprzejmie informujemy, że w związku z podnajmem pojazdu może nastąpić wzrost składki ubezpieczeniowej.

Leasing – zamówienie dodatkowego kluczyka.

Uprzejmie informujemy, że dorobienie dodatkowego kluczyka do pojazdu będącego przedmiotem leasingu wymaga zgody Finansującego. W celu uzyskania zgody Mercedes-Benz Leasing Polska, prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie załączonego wniosku.

Upoważnienie prześlemy na wskazany przez Ciebie adres.

Leasing – cesja umowy.

Jeżeli jesteś zainteresowany cesją umowy leasingowej, prosimy o przesłanie oświadczenia Przekazującego o woli przekazania i wypełnionego Formularza Przejmującego. Prosimy skorzystać z załączonych wzorów.

Prosimy o dołączenie dokumentów Przejmującego wymaganych do analizy kredytowej (dokument tożsamości osób reprezentujących i dokumenty finansowe). Szczegółową listę wymaganych dokumentów oraz wymogów do cesji można znaleźć w załączonym dokumencie pt. Informacja dotycząca cesji.

Na podstawie przesłanych dokumentów dokonamy analizy i jeżeli dokonanie cesji będzie możliwe, prześlemy warunki przejęcia umowy – harmonogram do umowy nie może ulec zmianie.

Leasing – duplikaty dokumentów i faktur.

Jeżeli potrzebujesz duplikatu dokumentu, faktury lub wydania dodatkowego dokumentu (np. harmonogramu spłat z podziałem na kapitał i odsetki), prosimy o przesłanie pisemnej informacji wraz z podaniem nr umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza pt. Wniosek o wydanie dokumentów.

W przypadku duplikatu faktury prosimy o podanie numeru faktury lub numeru umowy i raty lub miesiąca.

Leasing – zakończenie umowy.

Dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia umowy zostanie wysłana do Ciebie informacja o wariantach jej zakończenia.

Zgodnie z zawartą umową jesteś zobowiązany do wykupu pojazdu za ustaloną w umowie wartość końcową. Jeżeli wartość końcowa pojazdu jest wyższa niż 5000 zł istnieje możliwość wydłużenia umowy i rozłożenia części wartości końcowej na raty. Jeżeli chciałbyś otrzymać propozycję wydłużenia umowy prosimy o przesłanie wniosku mailem. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy Ci propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji zostanie sporządzony aneks do umowy, opłata za jego sporządzenie wynosi 200 zł netto.

Leasing – wypłata nadwyżki.

 

Jeżeli na Twojej umowie wystąpi nadwyżka (np. po rozliczeniu ostatecznym umowy, lub z powodu błędnie przelanej kwoty), prosimy o przesłanie wniosku o wypłatę nadwyżki. Niezwłocznie przelejemy kwotę nadwyżki na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Skorzystaj z załączonego formularza wniosku o wypłatę nadwyżki.

Pożyczka dla branży przewozów autobusowych na podtrzymanie płynności finansowej.

Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. podpisała umowę z ARP Leasing, na podstawie której klienci Mercedes-Benz Leasing Polska z branży osobowych przewozów autobusowych, którzy odnotowali spadek przychodów w wyniku pandemii COVID-19, mogą skorzystać z wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Klienci kwalifikujący się do udziału w programie mogą wnioskować o udzielenie przez ARP Leasing pożyczki na podtrzymanie płynności finansowej, zapewniającej terminową, comiesięczną obsługę aktualnej umowy leasingowej w Mercedes-Benz Leasing Polska na autobus lub autokar. Pożyczka może zostać udzielona na kwotę maksymalnie 12 rat miesięcznych. Warunki spłaty pożyczki ustalane są indywidualnie przez Klienta i ARP Leasing.

Warunki skorzystania z tego rodzaju pożyczki w ramach Tarczy Antykryzysowe są następujące:

 • umowa leasingowa w Mercedes-Benz Leasing Polska zawarta na autobus lub autokar
 • leasingobiorcą jest przedsiębiorstwo autobusowych przewozów pasażerskich, z wiodącym PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z
 • osiągnięty pozytywny wynik EBITDA i wynik finansowy netto za 2019 rok
 • nie mają znaczenia: wiek pojazdu, rodzaj prowadzonej działalności i wielkość przedsiębiorstwa.

Jeśli Twoja firma jest zainteresowana skorzystaniem z takiej pożyczki, wypełnij załączony poniżej Wniosek i prześlij go do Mercedes-Benz Leasing Polska (wystarczy skan podpisanego wydruku wysłany na adres mailowy administracja@mercedes-benz.com). Po wstępnej weryfikacji i uzupełnieniu pozostałych niezbędnych dokumentów Twój wniosek zostanie przekazany do ARP Leasing w celu rozpatrzenia.

Tabela Opłat i Prowizji.