Uruchomienie Mercedes me Adapter.

Pokażemy Ci krok po kroku, jak skonfigurować dostęp do Twojego samochodu Mercedes-Benz.

Uruchomienie Mercedes me Adapter.

Pokażemy Ci krok po kroku, jak skonfigurować dostęp do Twojego samochodu Mercedes-Benz.

Pierwsze uruchomienie.

Pierwsze uruchomienie.

Mercedes me Adapter jest dostępny w preferowanym Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz, który aktywował dla Ciebie usługę i chętnie udzieli pomocy podczas uruchomienia.

Najpierw upewnij się, czy:

  • Twój pojazd jest kompatybilny z Mercedes me Adapter

  • Posiadasz kompatybilny smartfon

  • Masz utworzone indywidualne konto użytkownika pod adresem www.mercedes.me

Jeżeli powyższe warunki są spełnione, możesz zwrócić się do swojego Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz o połączenie Twojego pojazdu z kontem użytkownika Mercedes me.

Krok 1: zainstalowanie aplikacji

Symbol pobierania oznacza możliwość pobrania aplikacji Mercedes me Adapter.

Posiadasz Mercedes me Adapter, a Twój Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz połączył już Twoje konto Mercedes me? Jeżeli tak, zainstaluj aplikację Mercedes me Adapter w swoim smartfonie.

Krok 2: logowanie w aplikacji

Aplikacja Mercedes me Adapter jest uruchamiana

Uruchom aplikację i zaloguj się swoim kontem Mercedes me. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Krok 3: podłączanie adaptera

Mercedes me Adapter jest podłączany do gniazda OBD2 we wnęce na nogi pojazdu.

Podłącz adapter do złącza diagnostycznego („gniazdo OBD2“) Twojego pojazdu. Używając załączonej pomocy blokującej (naklejka z zapięciem typu rzep) można przymocować w razie potrzeby klapkę do adaptera. Czerwona dioda w adapterze zaczyna teraz migać.

Krok 4: parowanie adaptera i smartfona poprzez Bluetooth®

Dodaj urządzenie w smartfonie poprzez Blootooth.

W ciągu następnych trzech minut możesz połączyć swojego smartfona poprzez Bluetooth® z adapterem. W tym celu wyszukaj w menu Bluetooth® swojego smartfona urządzenie o nazwie „MB...“. Jeżeli Twój pojazd jest sparowany z adapterem, dioda świeci się stale. Jeżeli trzy minuty okażą się niewystarczające, powtórz proces.

Krok 5: uruchomienie adaptera

Uruchom aplikację i wybierz opcję „Rozpocznij uruchamianie i dodaj pojazd“.

Uruchom teraz aplikację w smartfonie, zaloguj się w razie potrzeby swoim kontem użytkownika Mercedes me i wybierz opcję „Dodaj nowy pojazd“. Zwracaj przy tym uwagę na stabilne połączenie internetowe. Jeżeli pojazd w aplikacji został już utworzony, aktywuj „Mój pojazd“ i wybierz „Dodaj kolejny pojazd“.

Krok 6: uruchomienie silnika

Uruchom aplikację i wybierz opcję “Dodaj nowy pojazd”.

W celu dokończenia instalacji na polecenie w aplikacji uruchom teraz silnik pojazdu. Dane pojazdu są teraz określane, sprawdzane i Twój Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz zapisany w portalu Mercedes me jest również dodany w aplikacji. Do zakończenia uruchomienia postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji. Po pojawieniu się polecenia z aplikacji wyłącz ponownie silnik i potwierdź zakończenie uruchomienia.

Twój pojazd został teraz pomyślnie utworzony i możesz korzystać ze wszystkich funkcji Mercedes me Adapter.

Wkładkę „Uzupełnienie instrukcji obsługi pojazdu“ należy umieścić w instrukcji obsługi pojazdu.

Ponowne uruchomienie.

Chcesz ponownie uruchomić swój Mercedes me Adapter (np. po przeglądzie)? Należy postępować następująco:

Ponowne uruchomienie.

Chcesz ponownie uruchomić swój Mercedes me Adapter (np. po przeglądzie)? Należy postępować następująco:

Krok 1: podłączanie adaptera

Mercedes me Adapter jest podłączany do gniazda OBD2 we wnęce na nogi pojazdu.

Podłącz ponownie Mercedes me Adapter do gniazda „OBD2“ we wnęce na nogi po stronie kierowcy.

Krok 2: dodawanie pojazdu w aplikacji

Uruchom aplikację i wybierz opcję “Dodaj nowy pojazd”.

W aplikacji Mercedes me Adapter kliknij swój pojazd i wybierz opcję „Dodaj nowy pojazd“. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

Dalsze wskazówki.

Dalsze wskazówki.

Mercedes me Adapter został skonstruowany z myślą o ciągłej pracy z podłączeniem do gniazda diagnostycznego, i powinien być do niego stale podłączony.

Do czyszczenia używaj ściereczki nawilżonej tylko wodą, ponieważ w przypadku mokrych styków istnieje ryzyko zwarcia.

Smartfony po „jailbreaku“ (nieautoryzowanym usunięciu ograniczeń w korzystaniu z systemów operacyjnych, zainstalowanych przez producentów smartfonów) nie są objęte wsparciem technicznym i generalnie wykluczone są z używania.