Odpowiedzi dotyczące Mercedes me Adapter.

Jakiego tematu dotyczą Twoje pytania?

Odpowiedzi dotyczące Mercedes me Adapter.

Jakiego tematu dotyczą Twoje pytania?

 • Informacje ogólne

   Mercedes me Adapter składa się z urządzenia i oprogramowania. Urządzenie Mercedes me Adapter podłącza się do gniazda diagnostycznego (tzw. „gniazda OBD2”) samochodu, a następnie paruje się go przez złącze Bluetooth® ze smartfonem. Tym kanałem mogą być odczytywane z pojazdu różne informacje. W aplikacji Mercedes me Adapter dane służą do różnych funkcji związanych z bezpieczeństwem, serwisem i mobilnością.

   Aplikacja jest bezpłatna, do pobrania w Apple App Store i Google Play Store.

   Korzystanie z aplikacji Mercedes me Adapter jest bezpłatne. Przy nawiązywaniu połączeń z aplikacji obowiązują takie same warunki, jak w przypadku połączeń do sieci stacjonarnych lub komórkowych. Zależnie od umowy z operatorem sieci, mogą być naliczane opłaty za pobieranie i wysyłanie danych.

   Mercedes me Adapter może być używany w wielu modelach Mercedes-Benz nie posiadających jeszcze połączenia sieciowego, począwszy od rocznika 2002. Kompatybilne modele i typoszeregi są podane w następującej tabeli<p>Lista typoszeregów może się różnić w poszczególnych krajach. W przypadku reimportu lub szarego importu w kwestiach kompatybilności decydujący jest pierwotny kraj docelowy.</p>.

   Model Typoszereg(i) Rok produkcji
   Klasa A 169, 176 2004 – 09/2015
   Klasa B 245, 246 2005 – 11/2014
   Klasa C 204, 205 2007 – 09/2014
   Klasa C Coupé 204 2011 – 06/2015
   CLA 117 2013 – 11/2014
   CLS 218, 219 2004 – 09/2014
   Klasa E 211, 212 2002 – 03/2015
   Klasa E Kabriolet 207 2010 – 03/2015
   Klasa E Coupé 207 2009 – 03/2015
   Klasa G 463 07/2012 - 08/2016
   GL 164, 166 od 2006
   GLA 156 2013 – 09/2015
   GLK 204 od 2008
   Klasa M 164, 166 od 2005
   Klasa R 251 od 2005
   Klasa S 221, 222 2005 – 09/2014
   SL 231 2012 – 03/2016
   SLK 171, 172 2003 – 03/2016
   SLS AMG 197 od 2010
   Sprinter 906 od 2006
   Vito 447 od 2014
   Viano/Vito 639 od 11/2010
   Klasa V 447 2014 - 09/2016

   Mercedes me Adapter jest dostępny w następujących krajach:
   Belgia, Dania, Niemcy, Finlandia, Francja, Irlandia, Włochy, Japonia, Korea, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Szwajcaria, Słowacja, Hiszpania, RPA, Czechy, Turcja, Węgry, Wielka Brytania.

   Aby móc korzystać z urządzenia Mercedes me Adapter, potrzebne są:

   • Kompatybilny smartfon (por. zakres „Aplikacja Adapter“) z systemem operacyjnym od iOS 10 lub Android 5

   • Samochód Mercedes-Benz z kompatybilnego typoszeregu i okresu produkcji

   • Aplikacja Mercedes me Adapter (udostępniana bezpłatnie w Apple App Store oraz w Google Play)

   • Konto użytkownika Mercedes me po zaakceptowaniu warunków korzystania z usług

   • Mercedes me Adapter (dostępny wyłącznie w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz)

   • Aktywacja usług Mercedes me Adapter w Autoryzowanym Serwisie Mercedes-Benz po osobistym okazaniu ważnego dokumentu tożsamości oraz dowodu rejestracyjnego

   Do systemów Daimler AG przesyłane są następujące dane: numer identyfikacyjny pojazdu, stan licznika kilometrów, stan napełnienia zbiornika paliwa, czas do następnego przeglądu, liczba kilometrów do następnego przeglądu, kod warsztatowy i serwisowy oraz ewentualnie numer wersji modułu sterującego. Dane te są niezbędne do tego, aby udostępniać Ci aktualny status pojazdu oraz przygotowywać dla Ciebie dopasowane oferty w zakresie przeglądów. Daimler AG nie wykorzystuje otrzymywanych danych do sporządzania profilu przemieszczania się. Dane określające położenie (jeśli są dostępne) są przesyłane tylko w sytuacji, gdy w razie wypadku lub awarii dzwonisz do działu wsparcia technicznego. Dane osobiste takie jak lista jazd albo lista tankowań czy Driver Score są zapisywane wyłącznie lokalnie na Twoim smartfonie i nie są przesyłane do systemów Daimler.

   Dane, które sczytywane są przez Mercedes me Adapter z Twojego samochodu, a także zapisane przez Ciebie nie są synchronizowane z portalem Mercedes me, lecz są zapisywane wyłącznie lokalnie w Twoim smartfonie. Podgląd tych danych możliwy jest w aplikacji Mercedes me Adapter.

   Mercedes me Adapter może być używany w kilku kompatybilnych z nim pojazdach. Warunkiem jest powiązanie danego pojazdu z kontem Mercedes me – dokonuje się tego w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz. Po odłączeniu lub ponownym podłączeniu urządzenia (wtyczką do gniazda) w innym samochodzie trzeba ponownie przeprowadzić uruchomienie Mercedes me Adapter.

   Tak, można użyć istniejącego konta użytkownika Mercedes me do obsługi Mercedes me Adapter i dodać pojazd kompatybilny z adapterem.

   Ochronę danych uwzględnialiśmy już na etapie opracowywania koncepcji usług sieciowych. Od samego początku projektowaliśmy nasze systemy i usługi w taki sposób, żeby zapewnić ochronę danych w jak największym stopniu.

   W przyszłości samochód będzie ewoluował w stronę cyfrowego „towarzysza życia”, a to oznacza, że będzie musiał być bezpieczny nie tylko w ruchu i w eksploatacji, ale także pod względem ochrony danych.

   Daimler AG nie sporządza na podstawie usług Mercedes me żadnych profili przemieszczania się. W zakresie ochrony danych przestrzegamy wszystkich obowiązujących ustaw, a udostępnianie ich służbom państwowym jest możliwe tylko w ramach określonych przez prawo.

   Ponadto przetwarzanie danych osobowych jest w firmie Daimler uregulowane w „Wytycznych koncernu w zakresie ochrony danych klientów i partnerów”, które opierają się na powszechnie akceptowanych podstawowych zasadach i gwarantują zachowanie jednolitych i globalnych standardów ochrony i bezpieczeństwa danych.

   W ramach usług Mercedes me rejestrowane są dane osobowe, i dane osobowe są tu również generowane. Odbywa się to na podstawie regulacji umownych lub zgody klienta. Rejestrowane dane są zapisywane w postaci zaszyfrowanej. Ponadto zaś klient może w każdej chwili dezaktywować swoje usługi Mercedes me Adapter.

   W celu ochrony danych naszych użytkowników przed manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem osób niepowołanych, stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Środki te są ciągle ulepszane w miarę rozwoju technologicznego.

   Mercedes me Adapter integruje wiele typoszeregów wyprodukowanych od roku 2002 z cyfrowym światem Mercedes me, również w przypadku pojazdów bez połączenia sieciowego.

   Mercedes me Adapter jest urządzeniem należącym do akcesoriów, przetestowanym i zatwierdzonym przez Daimler AG (między innymi w testach zderzeniowych oraz pod względem kompatybilności elektromagnetycznej). Wyklucza to ryzyko uszkodzenia pojazdu oraz utraty gwarancji wskutek użycia naszego Adaptera.

   Nie możemy przejąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo produktów innych producentów.

   Urządzenie Mercedes me Adapter otrzymasz wyłącznie w Autoryzowanych Serwisach Mercedes-Benz – natomiast odpowiednia aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepie App Store firmy Apple oraz w Google Play. Poza tym funkcje i usługi Adaptera są ciągle rozbudowywane i dopasowywane do życzeń i potrzeb w zakresie nowoczesnych wrażeń z jazdy z łącznością sieciową w Twoim Mercedesie.

 • Aplikacja Adapter

   Aplikacja jest bezpłatna, do pobrania w Apple App Store i Google Play.

   Aplikacja jest dostępna dla następujących smartfonów:
   • Apple: system operacyjny od wersji iOS 11
   • Android: system operacyjny od wersji 6

   Smartfony z dostępem root lub jailbreak nie są obsługiwane ze względów bezpieczeństwa.

   Za pomocą Mercedes me Adapter oraz aplikacji czerpiesz korzyści np. z następujących usług:

   • Informacje na temat aktualnego statusu pojazdu: poziom paliwa, przebieg, miejsce i czas trwania parkowania

   • Wyszukiwarka parkingów z informacjami o cenach, godzinach otwarcia i dostępnych miejscach

   • Tryb „Cockpit“ z danymi pojazdu w czasie rzeczywistym, np. obciążenie silnika, temperatura oleju i pozostały przebieg

   • „Car Health Monitor“ w celu zapewnienia szybkiej pomocy w razie pojawienia się komunikatów ostrzegawczych z pojazdu

   • Lista przejazdów i tankowań z funkcją eksportu

   • Znajdowanie Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz, kontaktowanie się z nim i uzgadnianie terminów

   • Przypominacz, który przypomni Ci o ważnych terminach, takich jak badanie techniczne

   Po zainstalowaniu aplikacji Mercedes me Adapter można już korzystać z kilku ograniczonych funkcji. Aby móc używać wszystkich funkcji tej aplikacji, musisz zaopatrzyć się w Adapter i uruchomić go. Proszę zwrócić się w tej sprawie do Autoryzowanego Serwisu Mercedes-Benz.

   Po zakończeniu każdej jazdy wysyłany jest do systemów firmy Daimler AG pakiet danych. Pojemność tego pakietu jest bardzo mała. Łącznie w ciągu miesiąca jest to maksymalnie kilka MB.

   W przypadku korzystania z funkcji Wyszukiwarka stacji paliw/parkingów wykorzystywane są dane mobilne w celu wyświetlenia najaktualniejszych danych.

   Najpierw proszę się upewnić, czy parowanie z Mercedes me Adapterem przez złącze Bluetooth® odbyło się pomyślnie, oraz czy Twój smartfon jest połączony z adapterem MB-xxxx. W tym celu funkcja Bluetooth® w Twoim smartfonie musi być włączona. Mercedes me Adapter musi znajdować się w zasięgu. Uruchomienie wymaga też połączenia Internetowego. Jeśli mimo to nadal będą występowały problemy z otwarciem aplikacji, prosimy zwrócić się do działu wsparcia technicznego.

   Jeśli wyjęta została wtyczka Mercedes me Adapter, na przykład po wizycie w serwisie, trzeba uruchomić urządzenie ponownie. Jeśli aplikacja została odinstalowana, albo jest teraz używana na innym smartfonie, to również konieczne jest ponowne uruchomienie.

   Jeśli nie daje się dołączyć jednej albo kilku jazd, to przyczyną mogą być luki pomiędzy jazdami. Złączenie dwóch jazd ze sobą możliwe jest tylko pod warunkiem, że stan głównego licznika kilometrów pod koniec jednej z zarejestrowanych jazd zgadza się ze stanem licznika na początku następnej jazdy. Ponadto nie można łączyć jazd prywatnych ze służbowymi.

   Nie, złączonych jazd nie można z powrotem rozdzielić na jazdy składowe.

   Plik CSV, który można wyeksportować funkcją „Moje jazdy“ może zawierać luki lub może być poddany późniejszej edycji, dlatego nie stanowi prawnie wiążącej ewidencji przebiegu jazd. Tabela może jednak stanowić podstawę dokumentacji ewidencji przebiegu jazd.

   Najpierw proszę sprawdzić ustawienia aplikacji. Możesz tu określić, czy aplikacja ma wyznaczać Twoje położenie, i przy których funkcjach. Dla funkcji „Zaparkuj i znajdź“, „Tankowanie“ oraz „Moje jazdy“ wyznaczanie pozycji powinno być włączone. Oprócz tego wyznaczanie pozycji może być ogólnie nieaktywne w smartfonie, albo tylko dla tej aplikacji.

   Kolejna możliwa przyczyna niewyświetlania informacji: być może wyznaczenie pozycji miejsca rozpoczęcia lub zakończenia jazdy było niemożliwe (na przykład w parkingu podziemnym).

   Gdy samochód jest w ruchu bez podłączonego Mercedes me Adapter, albo gdy nie ma połączenia ze smartfonem, np. gdy nieaktywny jest Bluetooth®, jazdy nie są rejestrowane. Wtedy lista zarejestrowanych jazd może zawierać luki.

   Gdy poziom napełnienia zbiornika jest w strefie rezerwy, nie da się ustalić poziomu napełnienia. Dlatego zatankowaną ilość paliwa trzeba wtedy wpisać ręcznie.

   Przy tankowaniu wpisanym ręcznie wprowadzona lokalizacja nie jest wyświetlana na mapie, gdyż w polu lokalizacji można wprowadzać nie tylko adresy. Można tam wpisać np. „w drodze do pracy”. Takie lokalizacje nie mogą być prezentowane na mapie.

   Aplikacja Mercedes me Adapter jest jedyną aplikacją przeznaczoną do używania z Mercedes me Adapter, natomiast inne aplikacje Mercedes me są przeznaczone do pojazdów z już zamontowanym modułem komunikacji i dlatego nie są kompatybilne z adapterem. Zakres działania może się różnić, ponieważ oba rozwiązania bazują na zasadniczo różnych technologiach.

   Ogólna różnica między Mercedes me Adapter a pojazdami Mercedes me connect polega na tym, że adapter komunikuje się ze smartfonem poprzez Bluetooth® oraz nie posiada własnej karty SIM. Przy wyłączonym zapłonie pojazdu Adapter jest nieaktywny, więc nie działają wtedy Usługi Obsługi Zdalnej takie jak np. otwieranie i zamykanie drzwi czy programowanie ogrzewania postojowego.

   Za granicą można używać Adaptera bez ograniczeń pod warunkiem posiadania aktywnego roamingu, co oznacza, że za transmisję danych mogą być naliczane opłaty. Samego Adaptera można używać bez połączenia z Internetem. Mogą wtedy jednak wystąpić ograniczenia, np. współrzędne GPS mogą nie być przekształcane na adresy miejsc.

   W iPhonach to powiadomienie pojawia się za każdym razem, gdy urządzenie z Bluetooth® chce skomunikować się ze smartfonem (wyjątkiem są zestawy głośnomówiące). Jeśli aplikacja w telefonie jest już aktywna (na pierwszym planie lub w tle), Adapter nawiązuje połączenie także wtedy, gdy powyższe powiadomienie nie zostało potwierdzone. Twoje przejazdy i tankowania są rejestrowane. Jeżeli jednak aplikację przedtem aktywnie wyłączono (np. przez „przeciągnięcie”) lub telefon został zrestartowany, należy potwierdzić to zapytanie, aby możliwe było uruchomienie aplikacji i nawiązanie komunikacji z adapterem.

   Informacje o użytkowaniu aplikacji analizujemy (za pomocą Adobe Marketing Cloud) w celu lepszego poznania preferencji naszych klientów i rozwijania aplikacji. Jeśli użytkownik nie zezwala na zapisywanie i analizę informacji o użytkowaniu aplikacji, może tę funkcję w każdej chwili wyłączyć (a następnie także włączyć) w sekcji 'Ustawienia aplikacji > Rejestracja informacji o użytkowaniu'.

 • Adapter

 • Współkorzystanie z adaptera

   Będąc głównym użytkownikiem pojazdu wyposażonego w Mercedes me Adapter, możesz zaprosić inną osobę, aby została współużytkownikiem tego pojazdu. W tym celu należy:

   Wejść na portal Mercedes me, kliknąć „Twoje pojazdy“ i wybrać żądany pojazd. Następnie w sekcji „Mercedes me connect“ kliknąć „Zarządzaj współużytkownikami“. Wysłać zaproszenie używając funkcji „Zaproś współużytkownika“, po wpisaniu adresu mailowego. Zarówno Ty, jak i zaproszona osoba otrzymują mailowe powiadomienie. Zaproszony współużytkownik może przyjąć zaproszenie, klikając na link podany w mailu.

   Potem współużytkownik musi ponownie uruchomić Adapter na własnym smartfonie, co wymaga wyjęcia i ponownego włożenia wtyczki do gniazda. Następnie Adapter można uruchomić w aplikacji Mercedes me Adapter za pomocą funkcji „Dodaj nowy pojazd“.

   Po wykonaniu tych czynności współużytkownik może już korzystać z Mercedes me Adaptera w Twoim samochodzie.

   Zapraszać współużytkowników może tylko użytkownik główny.

   Po zaproszeniu współużytkownika przez użytkownika głównego, współużytkownik musi przyjąć zaproszenie poprzez link w mailu. Współużytkownik musi również posiadać konto użytkownika Mercedes me oraz pobrać aplikację Mercedes me Adapter ze sklepu App Store lub z Google Play. Jeden Mercedes me Adapter w pojeździe wystarcza dla wielu użytkowników.

   Współużytkownik, aby korzystać z Adaptera, musi go sam uruchomić. Do tego konieczne jest wyjęcie Mercedes me Adapter i ponowne podłączenie, aby połączyć smartfon współużytkownika z adapterem. Następnie można dodać pojazd w aplikacji w zakładce „Dodaj nowy pojazd“.

   Współużytkownik może w pełnym zakresie korzystać z aplikacji Mercedes me Adapter. Jego osobiste dane (np. lista jazd) będą zapisywane wyłącznie na własnym smartfonie, bez możliwości ich wysyłania. Otrzymywanie ofert dotyczących przeglądów zastrzeżone jest dla użytkownika głównego, tak samo jak zapraszanie kolejnych współużytkowników oraz aktywowanie i dezaktywowanie usługi.

   Po zakończeniu jazdy wartości pokazane na stronie „Mój pojazd“ są zapisywane w backendzie i wymieniane pomiędzy użytkownikami.

   Nie jest synchronizowana zawartość „Zaparkuj i znajdź“, „Tankowanie“ oraz „Moje jazdy“. W szczególności dane określające położenie geograficzne pozostaję zapisane tylko lokalnie na smartfonie, na którym zostały zgromadzone.

 • Uruchomienie

  Pierwsze uruchomienie

  Pierwsze uruchomienie

  Posiadasz Mercedes me Adapter, a Twój Autoryzowany Serwis Mercedes-Benz połączył już Twoje konto Mercedes me? Jeżeli tak, możemy zaczynać! Podczas pierwszego uruchomienia należy postępować następująco:

  Krok 1

  Symbol pobierania oznacza możliwość pobrania aplikacji Mercedes me Adapter

  Zainstaluj aplikację Mercedes me Adapter w swoim smartfonie.

  Krok 2

  Aplikacja “Mercedes me Adapter” jest uruchamiana.

  Uruchom aplikację i zaloguj się swoim kontem Mercedes me. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

  Krok 3

  Mercedes me Adapter jest podłączany do gniazda OBD2 we wnęce na nogi pojazdu.

  Otwórz klapkę złącza diagnostycznego („gniazdo OBD2“), które znajduje się w zależności od modelu w różnych miejscach we wnęce na nogi po stronie kierowcy, a następnie podłącz Mercedes me Adapter. Adapter jest teraz zasilany prądem i sygnalizuje to niebieskim światłem.

  Krok 4

  Dodaj urządzenie w smartfonie poprzez Blootooth.

  W menu Bluetooth® swojego smartfona dodaj urządzenie „MB-123456“ lub podobne.

  Krok 5

  Uruchom aplikację i wybierz opcję „Rozpocznij uruchamianie i dodaj pojazd“.

  Uruchom aplikację i wybierz opcję „Dodaj pojazd“. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.
  Jeżeli istotne warunki dla pomyślnego uruchomienia nie zostały jeszcze spełnione (np. warunki korzystania nie zostały zaakceptowane), aplikacja przekierowuje użytkownika do odpowiedniego miejsca w portalu.

  Ponowne uruchomienie

  Ponowne uruchomienie

  Chcesz ponownie uruchomić swój Mercedes me Adapter (np. po przeglądzie)? W tym celu konieczne są tylko dwa proste kroki:

  Krok 1

  Mercedes me Adapter jest podłączany do gniazda OBD2 we wnęce na nogi pojazdu.

  Podłącz ponownie Mercedes me Adapter do gniazda „OBD2“ we wnęce na nogi po stronie kierowcy.

  Krok 2

  Uruchom aplikację i wybierz opcję “Dodaj nowy pojazd”.

  W aplikacji Mercedes me Adapter kliknij swój pojazd i wybierz opcję „Dodaj pojazd“. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami w aplikacji.

 • Wskazówki dotyczące korzystania

   Niniejsza instrukcja obsługi służy do tego, aby zapoznać się z działaniem Mercedes me Adapter. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w każdej chwili móc do niej sięgnąć. Przed użyciem przeczytaj dokładnie niniejsze wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa. NINIEJSZE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGANE.

   Mercedes me Adapter jest zaliczany do akcesoriów sprawdzonych i dopuszczonych do korzystania przez Mercedes-Benz.

   Do zakresu dostawy należą:

   • Adapter Mercedes me

   • Instrukcja bezpieczeństwa „Mercedes me Adapter“

   • Wkładka „Uzupełnienie instrukcji obsługi pojazdu“

   • Skrócona instrukcja obsługi „Mercedes me Adapter“

   • Materiał do unieruchamiania klapki gniazda OBD

   Potrzebujesz dodatkowo smartfon z systemem operacyjnym Android lub iOS ze złączem Bluetooth oraz przynależną aplikację „Mercedes me Adapter“.

   Przy podłączaniu Mercedes me Adapter do gniazda diagnostycznego jest co do zasady zagwarantowane, że:

   • Nie dojdzie do żadnych zakłóceń w działaniu systemów pojazdu

   • Nie rozładuje się akumulator

   • Nie zostaną zresetowane informacje dotyczące monitowania emisji spalin

   Mercedes me Adapter można używać wyłącznie w pojazdach zatwierdzonych przez Mercedes-Benz, z kompatybilnymi smartfonami i systemami operacyjnymi. Lista dopuszczonych pojazdów znajduje się w dziale „Informacje ogólne“, Informacje na temat kompatybilnych smartfonów w dziale „Aplikacja Adapter“.

   OSTRZEŻENIE:
   Ryzyko odwrócenia uwagi w wyniku obsługi mobilnych urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy. W wyniku obsługiwania mobilnych urządzeń komunikacyjnych podczas jazdy kierowca może niewystarczająco koncentrować się na wydarzeniach na drodze. Poza tym można stracić kontrolę nad pojazdem.
   Urządzenia te należy obsługiwać tylko w stojącym pojeździe.
   Poza tym zwracamy uwagę, że mobilne urządzenia komunikacyjne/smartfony należy przechowywać w pojeździe w bezpiecznym miejscu.

   Mercedes me Adapter został skonstruowany z myślą o ciągłej pracy z podłączeniem do gniazda diagnostycznego i powinien być do niego stale podłączony.

   Prosimy przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów w zakresie używania smartfonów w samochodzie podczas jazdy.

   Modyfikacje Mercedes me Adapter naruszają bezpieczeństwo produktu i mogą wpłynąć na działanie pojazdu. Uwaga: Ryzyko odniesienia obrażeń!

   Nie wolno otwierać Mercedes me Adapter na własną rękę. Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw!

   Z Mercedes me Adapter należy obchodzić się starannie. Urządzenie może się uszkodzić w wyniku uderzeń, wstrząsów lub upadku nawet z małej wysokości.

   Mercedes me Adapter należy trzymać w miejscu nienarażonym na wilgoć i wysoką temperaturę.

   Nie należy zanurzać Mercedes me Adapter w wodzie ani innych cieczach. Do jego czyszczenia należy stosować tylko szmatkę zwilżoną wodą. W żadnym razie nie wolno czyścić urządzenia agresywnymi środkami czyszczącymi (z octem, z kwasem cytrynowym, środkami szorującymi, płynami do usuwania kamienia, zmywaczami do paznokci, uniwersalnymi środkami czyszczącymi, neutralnymi środkami czyszczącymi, spirytusem, naturalnymi środkami czyszczącymi zawierającymi olej ani podobnymi środkami), twardą szczotką, gąbką ani podobnymi przedmiotami.

   Mercedes me Adapter wraz z akcesoriami należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeśli dojdzie do połknięcia drobnych elementów urządzenia, należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską. Istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia lub nawet utraty życia!

   Jeśli smartfon nadmiernie się nagrzewa, to należy koniecznie sprawdzić, czy jest on sprawny. W razie utrzymujących się problemów należy przerwać wykonywanie aplikacji na smartfonie i zwrócić się do producenta smartfona.

   Przed rozpoczęciem jazdy należy ułożyć bądź zamocować smartfona w sposób bezpieczny. Należy pamiętać, że przy nagłym hamowaniu niezabezpieczone elementy takie jak smartfony mogą spowodować skaleczenia i inne uszkodzenia u osób znajdujących się we własnym pojeździe oraz u innych uczestników ruchu.

   Osoby z aparatami słuchowymi oraz innymi urządzeniami noszącymi oznaczenie BAHA® („Bone Anchored Hearing Aid”), aparatami słuchowymi „wszczepionymi częściowo” lub „wszczepionymi całkowicie” mogą słyszeć mocniejszy szum. Należy ewentualnie skontaktować się z producentem swojego aparatu słuchowego, aby omówić rozwiązania alternatywne.

   Uwaga, osoby z urządzeniami medycznymi takimi jak np. stymulator serca lub defibrylator: Podczas używania Mercedes me Adapter istnieje między smartfonem a Adapterem połączenie radiowe. Promieniowanie elektromagnetyczne może zakłócać działanie urządzeń medycznych. Istnieje zagrożenie utraty życia! Zanim zaczniesz używać Mercedes me Adapter, proszę koniecznie skonsultować się z lekarzem albo z producentem urządzenia medycznego co do ewentualnych oddziaływań i emisji Mercedes me Adapter.

   Na stacjach benzynowych obowiązuje absolutny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Istnieje tam niebezpieczeństwo eksplozji, gdyż ze spadającego na ziemię telefonu komórkowego może wypaść bateria, która wywoła iskrę, od której mogą zapalić się opary benzyny. Wyjmowanie i zakładanie Mercedes me Adapter jest w strefie tankowania zabronione.

   Prosimy nie poddawać oprogramowania reengineeringowi ani loggingowi, dekompilacji ani jakiejkolwiek manipulacji kodu w zakresie Mercedes me Adapter i aplikacji. Grozi to okaleczeniem!

   Smartfony po jailbreaku (nieautoryzowanym usunięciu ograniczeń w korzystaniu z systemów operacyjnych, zainstalowanych przez producentów smartfonów) nie są objęte wsparciem technicznym i generalnie wykluczone są z używania.

   Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych oraz zaistnienia omyłek i niezgodności.

   Ważne wskazówki dotyczące utylizacji Mercedes me Adapter:

   • To urządzenie elektryczne nie może być wyrzucane do odpadów domowych. W celu utylizacji zgodnej z przepisami należy skontaktować się z punktami zbiórki elektrośmieci ew. urzędami w danej gminie.

   • Mercedes me Adapter posiada dopuszczenie WEEE (utylizacja) dyrektywy WE 2012/19/UE.

   • W przypadku niekontrolowanej utylizacji urządzeń elektrycznych niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wód gruntowych, przedostając się w ten sposób do łańcucha pokarmowego i stwarzając zagrożenie dla Twojego zdrowia oraz samopoczucia.

   • Jeżeli zastępujesz urządzenie nowym, sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia do bezpłatnej utylizacji starego urządzenia.

   Niniejszym Askey Communication GmbH jako producent oświadcza, że produkt „Mercedes me Adapter“ jest zgodny z istotnymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami wymienionych niżej dyrektyw:

   • Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych i urządzeń telekomunikacyjnych,

   • Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS),

   • Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

   Częstotliwość robocza i maksymalna moc wyjściowa: Bluetooth (2402 MHz ~ 2480 MHz) maksymalnie 10 dBm e.i.r.p.

   W przypadku dalszych pytań dotyczących deklaracji zgodności należy kontaktować się z: Askey Communication GmbH, Fritz-Vomfelde-Straße 8, 40547 Düsseldorf Deutschland.

   W razie pytań lub problemów należy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Mercedes-Benz lub działem pomocy technicznej dla klientów.