Twój Mercedes – Twoje ubezpieczenie.

Twój Mercedes – Twoje ubezpieczenie.

Korzystne zapisy dotyczące szkód komunikacyjnych:

  •  Zniesienie udziału własnego
  •  Zniesienie franszyzy integralnej
  •  Za szkodę całkowitą uważa się kradzież pojazdu, całkowite zniszczenie pojazdu lub takie uszkodzenie pojazdu, którego wartość naprawy przekracza 60% albo 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody
  •  W razie szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu Ubezpieczyciel zobowiązuje się do ustalania wartości ubezpieczonego pojazdu przy kalkulacji odszkodowania na podstawie specjalnie ustalonej tabeli wartości pojazdu (tabela deprecjacji) zamiast stosowania wartości rynkowej, która jest z reguły niższa niż wartość z tabeli deprecjacji
  •  Suma ubezpieczenia nie jest pomniejszana o wypłacone lub przysługujące odszkodowanie
  •  Akceptacja Ubezpieczyciela rozliczania kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na podstawie faktur przedstawionych przez autoryzowane serwisy Mercedes-Benz
  •  Akceptacja kosztów oryginalnych części zamiennych
  •  Brak potrąceń z tytułu amortyzacji części i zespołów pojazdów (nie dotyczy ogumienia i elementów ciernych).

Bogaty pakiet świadczeń assistance

 

W razie wypadku, awarii, kradzieży pojazdu oraz w razie rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczyków, przebicia opony, braku paliwa lub w razie wlania niewłaściwego paliwa.


Pojazd zastępczy przysługuje, gdy naprawa potrwa powyżej 12h, w razie szkody całkowitej, kradzieżowej, w razie awarii, gdy nie jest możliwa naprawa na miejscu zdarzenia.


Preferowany pojazd zastępczy marki Mercedes-Benz w ramach możliwości autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz lub lokalnych wypożyczalni. W innym przypadku klasy porównywalnej, w zależności od wybranego wariantu wypożyczany na okres do 7, 14 dni albo na czas naprawy w zależności od zawartej umowy ubezpieczenia.