Zakres chronionych zdarzeń

Zakres chronionych zdarzeń

  •  Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu doznanej przez Ubezpieczonego szkody na osobie lub na mieniu oraz w związku z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdu
  •  Dochodzenie odszkodowania wynikającego z naruszenia umowy ubezpieczenia pojazdu
  •  Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych, w przypadku popełnienia przestępstwa – spowodowania wypadku komunikacyjnego
  •  Pokrycie kosztów obrony w postępowaniu przed sądem i kosztów sądowych, w przypadku popełnienia wykroczenia drogowego
  •  Pożyczka na poczet kaucji w wypadku tymczasowego aresztowania
  •  Pokrycie kosztów postępowania w sprawie odzyskania niesłusznie zatrzymanego prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego pojazd