Bieżąca organizacja pracy firmy


Informacja dotycząca bieżącej organizacji pracy firmy.

Bieżąca organizacja pracy firmy


Informacja dotycząca bieżącej organizacji pracy firmy.

 • Polski

  Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Mercedes-Benz Leasing Polska, Mercedes-Benz Financial Services, Mercedes-Benz Bank Polska oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia, podjęły decyzję o utrzymaniu środków zaradczych związanych z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2). Nasze biuro pozostaje nadal tymczasowo zamknięte dla odwiedzających. Zapewniamy jednak, że nasi pracownicy realizują wszystkie bieżące sprawy pracując zdalnie poza siedzibą naszych firm.

  Prosimy o kontakt telefoniczny poprzez nasze infolinie lub kierowanie korespondencji na podane poniżej adresy e-mail. Prosimy także o regularne odwiedzanie naszej strony www.mbfs.pl w celu uzyskania bieżących informacji.

  Nasze infolinie:

  Mercedes-Benz Leasing Polska: 22 / 312 78 02
  Mercedes-Benz Financial Services: 22 / 312 77 02
  Mercedes-Benz Ubezpieczenia: 22 / 312 78 01
  Mercedes-Benz Bank Polska: 22 / 312 78 03
  Umowy Serwisowe: 22 / 431 88 88

  Korespondencja mailowa:

  Zmiany do umów; faktury elektroniczne: administracja@daimler.com
  Zmiany do polis ubezpieczeniowych: mbubezpieczenia@daimler.com
  Wznowienia ubezpieczeń: mbwznowienia@daimler.com
  Obsługa szkód ubezpieczeniowych: mbszkody@daimler.com
  Płatności: windykacja@daimler.com
  Przedterminowe zakończenie umowy: zakonczenie@daimler.com

 • English

  We kindly inform you that the boards of managers of our companies - Mercedes-Benz Leasing Polska, Mercedes-Benz Financial Services, Mercedes-Benz Bank Polska and Mercedes-Benz Ubezpieczenia - made the decision to maintain the measures taken earlier in order to stop spreading the coronavirus infection. Our office is still temporarily closed for visitors. But we assure you that our employees continue to support you in your current issues, working remotely outside the office.

  We kindly ask you to call our hotline numbers or use email addresses below for communication with us. Please visit our web page regularly for updates: www.mbfs.pl

  Our hotline numbers:

  Mercedes-Benz Leasing Polska: 22 / 312 78 02
  Mercedes-Benz Financial Services: 22 / 312 77 02
  Mercedes-Benz Ubezpieczenia: 22 / 312 78 01
  Mercedes-Benz Bank Polska: 22 / 312 78 03
  Service Contracts: 22 / 431 88 88

  Email contact:

  Contract changes; electronic invoices: administracja@daimler.com
  Insurance policy changes: mbubezpieczenia@daimler.com
  Insurance policy renewals: mbwznowienia@daimler.com
  Insurance damages: mbszkody@daimler.com
  Payments: windykacja@daimler.com
  Early contract termination: zakonczenie@daimler.com

Leasing


Nasze produkty leasingowe idealnie dopasują się do Twoich pragnień i oczekiwań.

Leasing


Nasze produkty leasingowe idealnie dopasują się do Twoich pragnień i oczekiwań.

Pożyczka


Już dziś możesz jeździć swoim wymarzonym samochodem.

Pożyczka


Już dziś możesz jeździć swoim wymarzonym samochodem.

Ubezpieczenie


W trosce o Twoje bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie


W trosce o Twoje bezpieczeństwo.

Samochody dostępne od ręki


Samochody Mercedes-Benz dostępne od ręki
w programie Lease&Drive 1%.

Samochody dostępne od ręki


Samochody Mercedes-Benz dostępne od ręki
w programie Lease&Drive 1%.

Lease&Drive 1%

Przeglądaj ofertę nowych samochodów osobowych Mercedes-Benz dostępnych od ręki u naszych Autoryzowanych Dealerów. Niezależnie od tego, który model wybierzesz, każdy jest dostępny dla Ciebie w promocyjnym programie Lease&Drive 1% dla firm. Miesięczna opłata netto wynosi w nim jedynie 1% ceny brutto. Możesz także skorzystać z tradycyjnego leasingu lub pożyczki. Na pewno znajdziesz tu wymarzony samochód dla siebie, a wszystkie formalności związane z zakupem i finansowaniem załatwisz na miejscu w ciągu maksymalnie kilku dni. Po prostu skontaktuj się z Dealerem, u którego znajduje się wybrany przez Ciebie samochód i umów się, by obejrzeć go na miejscu w salonie.

Twoja umowa


Twoja umowa.

Witamy w sekcji dla klientów posiadających już umowy finansowania w Mercedes-Benz Financial Services.

Twoja umowa


Twoja umowa.

Witamy w sekcji dla klientów posiadających już umowy finansowania w Mercedes-Benz Financial Services.

Twoja umowa

Przygotowaliśmy tu instrukcje dotyczące otrzymywania faktur elektronicznych, a także instrukcje i formularze do wypełnienia, pozwalające dokonać zmian w Twojej umowie leasingowej.

Dokumenty i informacje prosimy przesłać:

 • listownie, na adres pocztowy:
  Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
 • lub skan e-mailem na adres: administracja@daimler.com

Jeżeli pragniesz zgłosić nam sprawę inną niż te wymienione poniżej, jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach 8.30-16.30 pod numerem telefonu: +48 22 312 78 02.

Mercedes me finance.

Mercedes me finance.

Skorzystaj z nowego serwisu me finance, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do informacji o Twoich umowach finansowania.

Serwis me finance jest zintegrowany z portalem Mercedes me. Za jego pomocą możesz między innymi:

 • Uzyskać informacje o Twoich umowach finansowania i statusie płatności
 • Pobierać w łatwy sposób e-faktury i inne dokumenty przypisane do umowy
 • Znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
 • Wysłać wiadomość do nas za pomocą formularza kontaktowego

A wszystko to prosto, szybko i bezpiecznie – online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak uzyskać dostęp do Mercedes me finance?

Po prostu kliknij w przycisk poniżej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli masz już teraz dostęp do portalu Mercedes me, możesz przejść ze strony głównej portalu do sekcji Mercedes me finance, wybierając w menu opcję „Moje umowy leasingu i finansowania”. Szczegóły w Skróconej instrukcji Mercedes me finance.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z portalu Mercedes me, możesz teraz się w nim zarejestrować - wówczas postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Pełnej instrukcji Mercedes me finance.

W razie problemów z zalogowaniem, zadzwoń lub napisz do nas. Customer Service Center - tel. 22/312 78 02 wew. 1 lub e-mail: portal@daimler.com

  • Leasing - Prolongata płatności w związku z epidemią koronawirusa

   Leasing - Prolongata płatności w związku z epidemią koronawirusa.

   Jeżeli Twoja firma doznała strat wynikających z epidemii koronawirusa, możesz wystąpić do Mercedes-Benz Leasing o prolongatę płatności z tytułu rat leasingowych. W przypadku pozytywnej decyzji, za operację zmiany harmonogramu nie pobierzemy żadnych opłat.

   Wypełnij poniższy wniosek i prześlij na adres email:
   administracja@daimler.com

   Uwaga: w przypadku, gdy przedmiotem umowy leasingowej jest samochód osobowy kosztujący powyżej 150 tys. zł, a umowa została zawarta przed 1 stycznia 2019 r., zmiana harmonogramu umowy, jaką jest obniżenie rat, może skutkować koniecznością przejścia na nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

  • Leasing – zmiany teleadresowe

   Leasing – zmiany teleadresowe.

   Jeżeli zmieniły się dane Twojej firmy (nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny), uprzejmie prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. Możesz to zrobić poprzez wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie do nas załączonego formularza.

   W przypadku zmiany nazwy lub siedziby firmy prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających zmianę (aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Jeżeli zmianie uległa nazwa firmy, na podstawie przesłanych dokumentów sporządzimy i prześlemy aneks do umowy.

  • Leasing – zmiana warunków spłaty

   Leasing – zmiana warunków spłaty.

   Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą harmonogramu spłat (wydłużeniem, skróceniem umowy, karencją lub zmianą terminu wystawiania faktur na 1-go lub 12-go każdego miesiąca), prosimy o przesłanie pisemnej informacji w tej sprawie. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

   Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji sporządzony zostanie aneks do umowy. Opłata za sporządzenie aneksu wynosi 200 PLN netto.

  • Leasing – podnajem pojazdów

   Leasing – podnajem pojazdów.

   Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy leasingowany samochód może być użytkowany przez Leasingobiorcę, pracowników firmy Leasingobiorcy oraz przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

   Podnajęcie pojazdu osobom trzecim wymaga zgody Finansującego. Jeżeli chcesz dokonać podnajmu, prosimy o wypełnienie wniosku o podnajem wraz z umową podnajmu. Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą warunków podnajmu dołączoną do wniosku.

   Uprzejmie informujemy, że w związku z podnajmem pojazdu może nastąpić wzrost składki ubezpieczeniowej.

  • Leasing – zamówienie dodatkowego kluczyka

   Leasing – zamówienie dodatkowego kluczyka.

   Uprzejmie informujemy, że dorobienie dodatkowego kluczyka do pojazdu będącego przedmiotem leasingu wymaga zgody Finansującego. W celu uzyskania zgody MB Leasing, prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie załączonego wniosku.

   Upoważnienie prześlemy na wskazany przez Ciebie adres.  

  • Leasing – cesja umowy

   Leasing – cesja umowy.

   Jeżeli jesteś zainteresowany cesją umowy leasingowej, prosimy o przesłanie oświadczenia Przekazującego o woli przekazania i oświadczenia Przejmującego o woli przejęcia umowy. Możesz skorzystać z załączonych wzorów oświadczeń.

   Prosimy o dołączenie dokumentów Przejmującego wymaganych do analizy kredytowej (dokumenty założycielskie i finansowe). Szczegółową listę wymaganych dokumentów oraz wymogów do cesji można znaleźć w załączonym dokumencie pt. Informacja dotycząca cesji.

   Na podstawie przesłanych dokumentów dokonamy analizy i jeżeli dokonanie cesji będzie możliwe, prześlemy warunki przejęcia umowy – harmonogram do umowy nie może ulec zmianie.

  • Leasing – duplikaty dokumentów i faktur

   Leasing – duplikaty dokumentów i faktur.

   Jeżeli potrzebujesz duplikatu dokumentu, faktury lub wydania dodatkowego dokumentu (np. harmonogramu spłat z podziałem na kapitał i odsetki), prosimy o przesłanie pisemnej informacji wraz z podaniem nr umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza pt. Wniosek o wydanie dokumentów.

   W przypadku duplikatu faktury prosimy o podanie numeru faktury lub numeru umowy i raty lub miesiąca.

  • Leasing – zakończenie umowy

   Leasing – zakończenie umowy.

   Dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia umowy zostanie wysłana do Ciebie informacja o wariantach jej zakończenia.

   Zgodnie z zawartą umową jesteś zobowiązany do wykupu pojazdu za ustaloną w umowie wartość końcową. Jeżeli wartość końcowa pojazdu jest wyższa niż 5000 zł istnieje możliwość wydłużenia umowy i rozłożenia części wartości końcowej na raty. Jeżeli chciałbyś otrzymać propozycję wydłużenia umowy prosimy o przesłanie wniosku mailem lub faksem. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

   Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy Ci propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji zostanie sporządzony aneks do umowy, opłata za jego sporządzenie wynosi 200 PLN netto.

  • Leasing – wypłata nadwyżki

   Leasing – wypłata nadwyżki.

   Jeżeli na Twojej umowie wystąpi nadwyżka (np. po rozliczeniu ostatecznym umowy, lub z powodu błędnie przelanej kwoty), prosimy o przesłanie wniosku o wypłatę nadwyżki. Niezwłocznie przelejemy kwotę nadwyżki na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Skorzystaj z załączonego formularza wniosku o wypłatę nadwyżki.

  • Leasing - tabela opłat i prowizji

   Tabela Opłat i Prowizji Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

  Zwrot pojazdu


  Zwrot pojazdu na koniec umowy.

  Także przy zwrocie pojazdu Mercedes-Benz oferuje najwyższy komfort.

  Zwrot pojazdu


  Zwrot pojazdu na koniec umowy.

  Także przy zwrocie pojazdu Mercedes-Benz oferuje najwyższy komfort.

  Mężczyzna siedzi na kanapie i sprawdza w internecie warunki leasingu oraz zwrotu swojego Mercedesa.

  O firmie Mercedes-Benz Financial Services


  O firmie Mercedes-Benz Financial Services.

  O firmie Mercedes-Benz Financial Services


  O firmie Mercedes-Benz Financial Services.

  Mercedes-Benz Financial Services

  Aby zwiększyć ekonomiczność swojej działalności biznesowej, potrzebujesz takiego samochodu, na którym można polegać. Oraz takiego partnera finansowego, który zaoferuje Ci indywidualne rozwiązania na atrakcyjnych warunkach.

  Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat Mercedes-Benz Financial Services.

  RODO


  Informacje dotyczące RODO.

  RODO


  Informacje dotyczące RODO.

  Informacje dotyczące RODO

  Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

  Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych.