Bieżąca organizacja pracy firmy


Informacja dotycząca bieżącej organizacji pracy firmy.

Bieżąca organizacja pracy firmy


Informacja dotycząca bieżącej organizacji pracy firmy.

 • Polski

  Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek Mercedes-Benz Leasing Polska, Mercedes-Benz Financial Services, Mercedes-Benz Bank Polska oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia, podjęły decyzję o utrzymaniu środków zaradczych związanych z epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2). Nasze biuro pozostaje nadal tymczasowo zamknięte dla odwiedzających. Zapewniamy jednak, że nasi pracownicy realizują wszystkie bieżące sprawy pracując zdalnie poza siedzibą naszych firm.

  Prosimy o kontakt telefoniczny poprzez nasze infolinie lub kierowanie korespondencji na podane poniżej adresy e-mail. Prosimy także o regularne odwiedzanie naszej strony www.mbfs.pl w celu uzyskania bieżących informacji.

  Nasze infolinie:

  Mercedes-Benz Leasing Polska: +48 22 312 78 02
  Mercedes-Benz Financial Services: +48 22 312 77 02
  Mercedes-Benz Ubezpieczenia: +48 22 312 78 01
  Mercedes-Benz Bank Polska: +48 22 312 78 03
  Umowy Serwisowe: +48 22 431 88 88

  Korespondencja mailowa:

  Zmiany do umów; faktury elektroniczne: administracja@daimler.com
  Zmiany do polis ubezpieczeniowych: mbubezpieczenia@daimler.com
  Wznowienia ubezpieczeń: mbwznowienia@daimler.com
  Obsługa szkód ubezpieczeniowych: mbszkody@daimler.com
  Płatności: windykacja@daimler.com
  Przedterminowe zakończenie umowy: zakonczenie@daimler.com

 • English

  We kindly inform you that the boards of managers of our companies - Mercedes-Benz Leasing Polska, Mercedes-Benz Financial Services, Mercedes-Benz Bank Polska and Mercedes-Benz Ubezpieczenia - made the decision to maintain the measures taken earlier in order to stop spreading the coronavirus infection. Our office is still temporarily closed for visitors. But we assure you that our employees continue to support you in your current issues, working remotely outside the office.

  We kindly ask you to call our hotline numbers or use email addresses below for communication with us. Please visit our web page regularly for updates: www.mbfs.pl

  Our hotline numbers:

  Mercedes-Benz Leasing Polska: +48 22 312 78 02
  Mercedes-Benz Financial Services: +48 22 312 77 02
  Mercedes-Benz Ubezpieczenia: +48 22 312 78 01
  Mercedes-Benz Bank Polska: +48 22 312 78 03
  Service Contracts: +48 22 431 88 88

  Email contact:

  Contract changes; electronic invoices: administracja@daimler.com
  Insurance policy changes: mbubezpieczenia@daimler.com
  Insurance policy renewals: mbwznowienia@daimler.com
  Insurance damages: mbszkody@daimler.com
  Payments: windykacja@daimler.com
  Early contract termination: zakonczenie@daimler.com

Leasing


Nasze produkty leasingowe idealnie dopasują się do Twoich pragnień i oczekiwań.

Leasing


Nasze produkty leasingowe idealnie dopasują się do Twoich pragnień i oczekiwań.

Pożyczka


Już dziś możesz jeździć swoim wymarzonym samochodem.

Pożyczka


Już dziś możesz jeździć swoim wymarzonym samochodem.

Ubezpieczenie


W trosce o Twoje bezpieczeństwo.

Ubezpieczenie


W trosce o Twoje bezpieczeństwo.

Twoja umowa


Twoja umowa.

Witamy w sekcji dla klientów posiadających już umowy finansowania w Mercedes-Benz Financial Services.

Twoja umowa


Twoja umowa.

Witamy w sekcji dla klientów posiadających już umowy finansowania w Mercedes-Benz Financial Services.

Twoja umowa

Przygotowaliśmy tu instrukcje dotyczące otrzymywania faktur elektronicznych, a także instrukcje i formularze do wypełnienia, pozwalające dokonać zmian w Twojej umowie leasingowej.

Dokumenty i informacje prosimy przesłać:

 • listownie, na adres pocztowy:
  Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.
  ul. Gottlieba Daimlera 1
  02-460 Warszawa
 • lub skan e-mailem na adres: administracja@daimler.com

Jeżeli pragniesz zgłosić nam sprawę inną niż te wymienione poniżej, jesteśmy do Twojej dyspozycji w dni robocze w godzinach 8.30-16.30 pod numerem telefonu: +48 22 312 78 02.

Mercedes me finance.

Mercedes me finance.

Skorzystaj z nowego serwisu me finance, aby uzyskać łatwiejszy dostęp do informacji o Twoich umowach finansowania.

Serwis me finance jest zintegrowany z portalem Mercedes me. Za jego pomocą możesz między innymi:

 • Uzyskać informacje o Twoich umowach finansowania i statusie płatności
 • Pobierać w łatwy sposób e-faktury i inne dokumenty przypisane do umowy
 • Znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ)
 • Wysłać wiadomość do nas za pomocą formularza kontaktowego

A wszystko to prosto, szybko i bezpiecznie – online, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Jak uzyskać dostęp do Mercedes me finance?

Po prostu kliknij w przycisk poniżej, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jeśli masz już teraz dostęp do portalu Mercedes me, możesz przejść ze strony głównej portalu do sekcji Mercedes me finance, wybierając w menu opcję „Moje umowy leasingu i finansowania”. Szczegóły w Skróconej instrukcji Mercedes me finance.

Jeśli nie korzystasz jeszcze z portalu Mercedes me, możesz teraz się w nim zarejestrować - wówczas postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Pełnej instrukcji Mercedes me finance.

W razie problemów z zalogowaniem, zadzwoń lub napisz do nas. Customer Service Center - tel. 22/312 78 02 wew. 1 lub e-mail: portal@daimler.com

  • Leasing – zmiany teleadresowe

   Leasing – zmiany teleadresowe.

   Jeżeli zmieniły się dane Twojej firmy (nazwa, adres siedziby, adres korespondencyjny), uprzejmie prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym fakcie. Możesz to zrobić poprzez wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie do nas załączonego formularza.

   W przypadku zmiany nazwy lub siedziby firmy prosimy o dołączenie dokumentów potwierdzających zmianę (aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej). Jeżeli zmianie uległa nazwa firmy, na podstawie przesłanych dokumentów sporządzimy i prześlemy aneks do umowy.

  • Leasing – zmiana warunków spłaty

   Leasing – zmiana warunków spłaty.

   Jeżeli jesteś zainteresowany zmianą harmonogramu spłat (wydłużeniem, skróceniem umowy, karencją lub zmianą terminu wystawiania faktur na 1-go lub 12-go każdego miesiąca), prosimy o przesłanie pisemnej informacji w tej sprawie. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

   Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji sporządzony zostanie aneks do umowy. Opłata za sporządzenie aneksu wynosi 200 PLN netto.

  • Leasing – podnajem pojazdów

   Leasing – podnajem pojazdów.

   Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy leasingowany samochód może być użytkowany przez Leasingobiorcę, pracowników firmy Leasingobiorcy oraz przez osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

   Podnajęcie pojazdu osobom trzecim wymaga zgody Finansującego. Jeżeli chcesz dokonać podnajmu, prosimy o wypełnienie wniosku o podnajem wraz z umową podnajmu. Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą warunków podnajmu dołączoną do wniosku.

   Uprzejmie informujemy, że w związku z podnajmem pojazdu może nastąpić wzrost składki ubezpieczeniowej.

  • Leasing – zamówienie dodatkowego kluczyka

   Leasing – zamówienie dodatkowego kluczyka.

   Uprzejmie informujemy, że dorobienie dodatkowego kluczyka do pojazdu będącego przedmiotem leasingu wymaga zgody Finansującego. W celu uzyskania zgody MB Leasing, prosimy o wypełnienie, podpisanie i przesłanie załączonego wniosku.

   Upoważnienie prześlemy na wskazany przez Ciebie adres.  

  • Leasing – cesja umowy

   Leasing – cesja umowy.

   Jeżeli jesteś zainteresowany cesją umowy leasingowej, prosimy o przesłanie oświadczenia Przekazującego o woli przekazania i wypełnionego Formularza Przejmującego. Prosimy skorzystać z załączonych wzorów.

   Prosimy o dołączenie dokumentów Przejmującego wymaganych do analizy kredytowej (dokument tożsamości osób reprezentujących i dokumenty finansowe). Szczegółową listę wymaganych dokumentów oraz wymogów do cesji można znaleźć w załączonym dokumencie pt. Informacja dotycząca cesji.

   Na podstawie przesłanych dokumentów dokonamy analizy i jeżeli dokonanie cesji będzie możliwe, prześlemy warunki przejęcia umowy – harmonogram do umowy nie może ulec zmianie.

  • Leasing – duplikaty dokumentów i faktur

   Leasing – duplikaty dokumentów i faktur.

   Jeżeli potrzebujesz duplikatu dokumentu, faktury lub wydania dodatkowego dokumentu (np. harmonogramu spłat z podziałem na kapitał i odsetki), prosimy o przesłanie pisemnej informacji wraz z podaniem nr umowy. Możesz skorzystać z załączonego formularza pt. Wniosek o wydanie dokumentów.

   W przypadku duplikatu faktury prosimy o podanie numeru faktury lub numeru umowy i raty lub miesiąca.

  • Leasing – zakończenie umowy

   Leasing – zakończenie umowy.

   Dwa miesiące przed planowanym terminem zakończenia umowy zostanie wysłana do Ciebie informacja o wariantach jej zakończenia.

   Zgodnie z zawartą umową jesteś zobowiązany do wykupu pojazdu za ustaloną w umowie wartość końcową. Jeżeli wartość końcowa pojazdu jest wyższa niż 5000 zł istnieje możliwość wydłużenia umowy i rozłożenia części wartości końcowej na raty. Jeżeli chciałbyś otrzymać propozycję wydłużenia umowy prosimy o przesłanie wniosku mailem lub faksem. Możesz skorzystać z załączonego formularza.

   Po rozpatrzeniu wniosku, jeżeli dokonanie zmian będzie możliwe, prześlemy Ci propozycję zmiany spłaty umowy. Po obustronnej akceptacji propozycji zostanie sporządzony aneks do umowy, opłata za jego sporządzenie wynosi 200 PLN netto.

  • Leasing – wypłata nadwyżki

   Leasing – wypłata nadwyżki.

   Jeżeli na Twojej umowie wystąpi nadwyżka (np. po rozliczeniu ostatecznym umowy, lub z powodu błędnie przelanej kwoty), prosimy o przesłanie wniosku o wypłatę nadwyżki. Niezwłocznie przelejemy kwotę nadwyżki na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. Skorzystaj z załączonego formularza wniosku o wypłatę nadwyżki.

  • Leasing - tabela opłat i prowizji

   Tabela Opłat i Prowizji Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o.

  • Pożyczka dla branży przewozów autobusowych na podtrzymanie płynności finansowej

   Pożyczka dla branży przewozów autobusowych na podtrzymanie płynności finansowej.

   Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. podpisała umowę z ARP Leasing, na podstawie której klienci Mercedes-Benz Leasing Polska z branży osobowych przewozów autobusowych, którzy odnotowali spadek przychodów w wyniku pandemii COVID-19, mogą skorzystać z wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Klienci kwalifikujący się do udziału w programie mogą wnioskować o udzielenie przez ARP Leasing pożyczki na podtrzymanie płynności finansowej, zapewniającej terminową, comiesięczną obsługę aktualnej umowy leasingowej w Mercedes-Benz Leasing Polska na autobus lub autokar. Pożyczka może zostać udzielona na kwotę maksymalnie 12 rat miesięcznych. Warunki spłaty pożyczki ustalane są indywidualnie przez Klienta i ARP Leasing.

   Warunki skorzystania z tego rodzaju pożyczki w ramach Tarczy Antykryzysowe są następujące:

   • umowa leasingowa w Mercedes-Benz Leasing Polska zawarta na autobus lub autokar
   • leasingobiorcą jest przedsiębiorstwo autobusowych przewozów pasażerskich, z wiodącym PKD 49.31.Z lub PKD 49.39.Z
   • osiągnięty pozytywny wynik EBITDA i wynik finansowy netto za 2019 rok
   • nie mają znaczenia: wiek pojazdu, rodzaj prowadzonej działalności i wielkość przedsiębiorstwa.

   Jeśli Twoja firma jest zainteresowana skorzystaniem z takiej pożyczki, wypełnij załączony poniżej Wniosek i prześlij go do Mercedes-Benz Leasing Polska (wystarczy skan podpisanego wydruku wysłany na adres mailowy administracja@daimler.com). Po wstępnej weryfikacji i uzupełnieniu pozostałych niezbędnych dokumentów Twój wniosek zostanie przekazany do ARP Leasing w celu rozpatrzenia.

  Zwrot pojazdu


  Zwrot pojazdu na koniec umowy.

  Także przy zwrocie pojazdu Mercedes-Benz oferuje najwyższy komfort.

  Zwrot pojazdu


  Zwrot pojazdu na koniec umowy.

  Także przy zwrocie pojazdu Mercedes-Benz oferuje najwyższy komfort.

  Mężczyzna siedzi na kanapie i sprawdza w internecie warunki leasingu oraz zwrotu swojego Mercedesa.

  O firmie Mercedes-Benz Financial Services


  O firmie Mercedes-Benz Financial Services.

  Aby zwiększyć ekonomiczność swojej działalności biznesowej, potrzebujesz takiego samochodu, na którym można polegać. Oraz takiego partnera finansowego, który zaoferuje Ci indywidualne rozwiązania na atrakcyjnych warunkach.

  O firmie Mercedes-Benz Financial Services


  O firmie Mercedes-Benz Financial Services.

  Aby zwiększyć ekonomiczność swojej działalności biznesowej, potrzebujesz takiego samochodu, na którym można polegać. Oraz takiego partnera finansowego, który zaoferuje Ci indywidualne rozwiązania na atrakcyjnych warunkach.

  Mercedes-Benz Financial Services

  Takim partnerem jest „Mercedes-Benz Financial Services”, należący do grupy Daimler Mobility AG, mającej swoje oddziały w 40 krajach świata i zatrudniającej łącznie 9000 osób. Za logo „Mercedes-Benz Financial Services” kryją się cztery działające w Polsce spółki: Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o., Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o., Mercedes-Benz Bank Polska S.A. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia sp. z o.o. „Mercedes-Benz Financial Services” oferuje finansowanie pojazdów poprzez korzystne pożyczki, leasing i wynajem długoterminowy, a także szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych. Finansowanie w „Mercedes-Benz Financial Services” wybiera ok. 40% spośród wszystkich Klientów decydujących się na zakup nowego Mercedesa lub smarta.

  „Mercedes-Benz Financial Services” jest marką, która w swojej strategii uwzględnia nie tylko kwestie ekonomiczne, ale także aspekty społeczne, ekologiczne i etyczne swojej działalności gospodarczej. Nasze konsekwentne działania, mające na celu tworzenie przejrzystych relacji z klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną, pozwalają uzyskać trwałą przewagę na rynku poprzez poprawę wizerunku firmy oraz budowę zmotywowanego i lojalnego zespołu pracowników, zadowolonych ze swojej pracy. Pracownicy „Mercedes-Benz Financial Services” w Polsce to zespół złożony z około 130 osób o wysokich kwalifikacjach i motywacji. Prowadzone działania na rzecz satysfakcji pracowników i wspomaganie przez firmę ich rozwoju osobistego przynoszą wymierne efekty. Grupa „Mercedes-Benz Financial Services” już kilkakrotnie otrzymała wyróżnienia Instytutu Great Place to Work jako jeden z najbardziej atrakcyjnych pracodawców w Polsce. W roku 2018 zwyciężyła w rankingu „Najlepszych Miejsc Pracy” GPTW w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób, a w roku 2020 zajęła w nim drugie miejsce. Nasz macierzysty koncern, Daimler Financial Services, został natomiast uznany za jedno z najlepszych miejsc pracy w Europie i na świecie.

  Cztery spółki - jedna organizacja.

  Cztery spółki - jedna organizacja.

  Reklamacje


  Reklamacje.

  Reklamacje


  Reklamacje.

  Wobec wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym postępowania reklamacyjne w naszej spółce są prowadzone zarówno dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy jak i zawieranych przed 11 października 2015 roku.

  Reklamację zatem może złożyć każdy nasz klient będący osobą fizyczną.

  Reklamacja, to Państwo wystąpienie skierowane do naszej spółki, w którym zgłaszacie zastrzeżenia dotyczące zawartej z nami umowy.

  Reklamację przekazujecie Państwo w jednej z niżej wymienionych form:
  a) przesyłką pocztową lub pocztą kurierską na adres na siedziby spółki, tj.: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa lub
  b) mailem na adres reklamacje@daimler.com lub
  c) osobiście – telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez naszego pracownika, a w przypadku złożenia reklamacji w formie ustnej macie prawo żądać od nas potwierdzenia jej złożenia poprzez przekazanie kopii protokołu.

  Celem usprawnienia prosimy byście Państwo w piśmie dotyczącym reklamacji podawali nr umowy/umów, których reklamacja dotyczy oraz swoich danych (imię i nazwisko, adres) oraz adres, na który mamy przesłać odpowiedź na złożoną reklamację (jeżeli ma to być adres e-mail, to wraz z nim musicie Państwo oświadczyć, że chcecie otrzymać odpowiedź drogą elektroniczną). Reklamacja może zostać złożona przez Waszego pełnomocnika. Pełnomocnik zobowiązany jest załączyć do reklamacji pisemne pełnomocnictwo.

  Zobowiązujemy się przesłać do Państwa odpowiedź na reklamację niezwłocznie po jej rozpatrzeniu nie później jednak niż w terminie 30 dni od dania otrzymania reklamacji.

  W odpowiedzi przekażemy zawsze wymagane prawem dane a jeżeli reklamacji nie uwzględnimy, wówczas możecie złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego (adres: Aleje Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa) czy też wystąpić do sądu powszechnego z powództwem przeciwko naszej spółce (właściwość sądu określono w umowie, z tym zastrzeżeniem, iż konsumenci składają pozwy do sądów właściwych dla ich miejsca zamieszkania). Liczymy jednak, że uda nam się sprawę załatwić w granicach prawa, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

  RODO


  Informacje dotyczące RODO.

  RODO


  Informacje dotyczące RODO.

  Informacje dotyczące RODO

  Dziękujemy bardzo za zaufanie i przekazanie nam danych osobowych, których ochrona jest dla nas najwyższym priorytetem.

  Kliknij poniżej, aby dowiedzieć się więcej na temat ochrony danych osobowych.