Informacje dotyczące RODO.

Informacje dotyczące RODO.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w spółkach Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji, Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Mercedes-Benz Financial Services Sp. z o.o. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. (dalej zwane łącznie Mercedes-Benz Financial Services).

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email iod@mercedes-benz.com oraz korespondencyjnie:

Inspektor Ochrony Danych Mercedes-Benz Financial Services Polska
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółkach Mercedes-Benz Financial Services należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na powyższy adres email lub adres do korespondencji.

Na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia administrator danych:
Mercedes-Benz Leasing Polska sp. z o.o.
Mercedes -Benz Ubezpieczenia sp. z o.o.
Mercedes-Benz Financial Services sp. z o.o.
Mercedes-Benz Bank Polska w likwidacji S.A.


wyznaczył Panią Monikę Bogatek na Inspektora ochrony danych.

Podmioty, którym spółki Mercedes-Benz Financial Services przekazują dane osobowe w ramach współpracy oraz na mocy umów z Klientami:

  • Spółki z grupy Mercedes-Benz zarówno w kraju jaki i za granicą na mocy umów o współpracy oraz obowiązujących przepisów prawa,
  • Autoryzowani dealerzy samochodów Mercedes-Benz współpracujący w ramach podpisywania umów z Klientami o finansowanie zakupu lub leasingu pojazdów,
  • Dostawcy usług i podwykonawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umów o współpracy,
  • Biura informacji gospodarczej na mocy umów o współpracy, zgód Klientów oraz obowiązujących przepisów prawa,
  • Towarzystwa ubezpieczeniowe na mocy umów o współpracy i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących przepisów prawa.

Podmioty, którym spółki Mercedes-Benz Financial Services przekazują dane osobowe w ramach współpracy oraz na mocy umów z Pracownikami:

  • Firmy świadczące usługi na rzecz naszych pracowników na mocy umów lub zgód osób, których dane dotyczą,
  • Firmy szkoleniowe (w tym BHP) na mocy przepisów prawa i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Firmy pośredniczące w pozyskiwaniu kandydatów do pracy oraz agencje pracy.

Szczegółowych informacji na temat przekazywania danych osobowych innym podmiotom udziela Inspektor Ochrony Danych Mercedes-Benz Financial Services (iod@mercedes-benz.com lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Mercedes-Benz Financial Services, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa).

Poniżej znajdziesz klauzule zawierające aktualne treści informacji o ochronie danych osobowych dla Klientów oraz osób biorących udział w naszych rekrutacjach. W klauzulach umieszczone są informacje dotyczące szczegółów przetwarzania danych osobowych oraz praw osób których dane dotyczą.

Administrator ma prawo do zmiany treści informacji o ochronie danych osobowych.