Informacje dotyczące RODO.

Informacje dotyczące RODO.

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w spółkach Mercedes-Benz Bank Polska S.A. w likwidacji, Mercedes-Benz Leasing Polska Sp. z o.o. Mercedes-Benz Financial Services Sp. z o.o. oraz Mercedes-Benz Ubezpieczenia Sp. z o.o. (dalej Mercedes-Benz Financial Services).

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email iod@mercedes-benz.com oraz korespondencyjnie:

Inspektor Ochrony Danych Mercedes-Benz Financial Services Polska
ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa

Wszelkie zapytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w spółkach Mercedes-Benz Financial Services należy kierować na powyższy adres email lub adres do korespondencji.

Podmioty, którym spółki Mercedes-Benz Financial Services przekazują dane osobowe w ramach współpracy oraz na mocy umów z Klientami:

  • Autoryzowani dealerzy samochodów Mercedes-Benz współpracujący w ramach podpisywania umów z Klientami o finansowanie zakupu lub leasingu pojazdów
  • Dostawcy usług i podwykonawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy umów o współpracy
  • Biura informacji gospodarczej na mocy umów o współpracy, zgód Klientów oraz obowiązujących przepisów prawa
  • Towarzystwa ubezpieczeniowe na mocy umów o współpracy i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych

Podmioty, którym spółki Mercedes-Benz Financial Services przekazują dane osobowe w ramach współpracy oraz na mocy umów z Pracownikami:

  • Firmy świadczące usługi na rzecz naszych pracowników na mocy umów lub zgód osób, których dane dotyczą,
  • Firmy szkoleniowe (w tym BHP) na mocy przepisów prawa i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  • Firmy pośredniczące w pozyskiwaniu kandydatów do pracy oraz agencje pracy

Szczegółowych informacji na temat przekazywania danych osobowych innym podmiotom udziela Inspektor Ochrony Danych Mercedes-Benz Financial Services (iod@mercedes-benz.com lub korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Mercedes-Benz Financial Services, ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa).

Poniżej znajdziesz klauzule informacyjne dla Klientów. Zamieszczone tam również zostały klauzule informacyjne dla osób biorących udział w naszych rekrutacjach.