Ładuj akumulator w domu.

Ładuj akumulator w domu.

Szybsze ładowanie przy użyciu stacji Wallbox.

Zdjęcie przedstawia stację Mercedes-Benz Wallbox Home przymocowaną do ściany garażu.

Szybsze ładowanie przy użyciu stacji Wallbox.

Mercedes-Benz Wallbox Home jest stacją ładowania z trwale podłączonym kablem o długości ok. sześciu metrów oraz maksymalną mocą do 22 kW. Można ją w prosty sposób zintegrować w codzienne funkcjonowanie, dzięki czemu możesz ładować pojazdy z akumulatorami elektrycznymi lub pojazdy Plug-in Hybrid Mercedes-Benz nawet trzykrotnie szybciej niż w tradycyjnym gniazdku domowym. Poza tym możliwe jest zapewnienie przyjemnej temperatury we wnętrzu już w momencie rozpoczęcia jazdy dzięki zdalnemu klimatyzowaniu. Podczas ładowania przewód do ładowania jest zablokowany, dzięki czemu nie można przerwać połączenia. Dioda na stacji Wallbox sygnalizuje status ładowania. Uprawnienie dostępu odbywa się za pomocą przełącznika kluczyka w celu ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

Stację Mercedes-Benz Wallbox Home można nabyć u Twojego Autoryzowanego Dealera Mercedes-Benz. Nasi partnerzy w kwestiach ładowania służą radą w sprawie rozwiązań ładowania w warunkach domowych oraz instalacji stacji Wallbox.

EQC 400 4MATIC: średnie zużycie energii elektrycznej: 22,3 kWh/100 km: średnia emisja CO2: 0 g/km.<p>Podane wartości ustalono zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą pomiarową. Są to „wartości CO₂ WLTP” w rozumieniu Art. 2 pkt 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1153. Wartości zużycia&nbsp;energii elektrycznej obliczono na bazie tych danych. Dane nie dotyczą konkretnego pojazdu i nie są częścią oferty, lecz służą jedynie porównaniu różnych typów pojazdu. Wartości różnią się w zależności od wybranego wyposażenia dodatkowego i mogą się różnić od końcowych wartości zamówionego wzgl. dostarczonego pojazdu. Zużycie prądu zostało określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE.</p>