Oto jak zrównoważony jest EQC.

Zdjęcie przedstawia pojazd EQC z ujęciu z tyłu.

Oto jak zrównoważony jest EQC.

W ramach „Ambition 2039“ Mercedes-Benz dąży w odniesieniu do swoich pojazdów do zaoferowania w tej dacie floty nowych samochodów neutralnych pod względem CO₂. Ważnym krokiem w tym kierunku jest test środowiskowy Mercedes-Benz 360°, który model EQC 400 4MATIC zaliczył pomyślnie jako pierwszy pojazd marki produktów i technologii EQ. Chodzi przy tym o kompleksowy bilans ekonomiczny, w którym szczegółowo badane są wpływy na środowisko przez cały cykl życia, czyli od pozyskania surowców naturalnych, poprzez produkcję i korzystanie (tutaj przejechana trasa 200 tys. km), aż po utylizację. Mercedes-Benz przeprowadza regularnie ten tak zwany test środowiskowy jako pierwszy producent z branży motoryzacyjnej już od 2005 roku. Proces bazuje na międzynarodowej normie ISO 14040, a wynik jest sprawdzany dodatkowo zewnętrznie przez TÜV Süd w ramach czasochłonnej procedury, zapewniając w ten sposób maksymalną transparentność,
Przy tym modelowi EQC 400 4MATIC pomaga lokalnie trwała bezemisyjna jazda oraz wysoka efektywność elektrycznego zespołu napędowego. Pojazdy elektryczne mogą kompensować podczas jazdy - w zależności od źródła energii - początkowo wyższy poziom emisji CO₂ podczas produkcji. Jeżeli pojazdy elektryczne są eksploatowane tylko z wykorzystaniem energii odnawialnych, poziom emisji CO₂ w okresie cyklu życiowego zmniejsza się znacząco o maks. 70 procent w porównaniu z pojazdami z silnikiem spalinowym.

Nasz cel na 2022: fabryczna neutralność CO₂.

Motyw przedstawia model EQC z bocznej perspektywy.

Nasz cel na 2022: fabryczna neutralność CO₂.

W  takich samych warunkach produkcja pojazdów elektrycznych generuje więcej CO₂ niż produkcja pojazdów z silnikami spalinowymi, ponieważ potrzeba dużo energii, zwłaszcza do produkcji ogniw akumulatorowych.. Tym ważniejsze jest, aby w dłuższej perspektywie włączanie neutralnej pod względem CO₂ energii do produkcji, co zgodnie z planami Mercedes-Benz ma nastąpić we wszystkich europejskich zakładach już w 2022 roku. Krokiem w tym kierunku jest wykorzystywanie „zielonego“ prądu z rodzimych farm wiatrowych między innymi do produkcji EQC w zakładzie Mercedes-Benz w Bremie oraz do produkcji akumulatorów w lokalizacji niemieckiego ACCUMOTIVE w saksońskim Kamenz.

Skład surowcowy modelu EQC.

Zdjęcie przedstawia wnętrze EQC.

Skład surowcowy modelu EQC.

Masa własna modelu EQC 400 4MATIC wynosi 2420 kg. Największą zawartość na poziomie 39 procent stanowią stal i stopy żelaza, następnie metale lekkie (23 procent) i materiały polimerowe, czyli tworzywa sztuczne (18 procent).

Już dzisiaj efektywność materiałów chroniących zasoby naturalne, takich jak odpady plastikowe poddawane recyklingowi i zasoby odnawialne w pojazdach stale się zwiększa. I tak opracowany specjalnie dla EQC, wysokiej jakości materiał obić foteli „Response“ składa się w 100 procentach z poddanych recyklingowi butelek PET. Poza tym odpady poddawane recyklingowi są również wykorzystywane w okładzinie wnęki koła zapasowego lub osłonach spodu komory silnika. Odnawialne surowce mineralne, takie jak na przykład kenaf, wełna i papier są również stosowane. Włókna roślin konopnych są na przykład stosowane w okładzinie przestrzeni bagażowej, a papier jako rdzeń o strukturze plastra miodu w podłodze przestrzeni bagażowej.

W Mercedesie EQC łącznie 100 elementów plus małe części, takie jak przyciski, nakrętki z tworzywa sztucznego i elementy mocujące przewody o masie łącznej 55,7 kg jest wykonanych z materiałów chroniących zasoby.

Drugie życie akumulatorów wysokiego napięcia.

Motyw przedstawia model EQC w ujęciu z tyłu ze stacją ładowania w otoczeniu miejskim.

Drugie życie akumulatorów wysokiego napięcia.

Mercedes-Benz uczestniczy również aktywnie w badaniach i opracowywaniu nowych technologii recyklingu w celu zabezpieczenia przyszłego zapotrzebowania na surowce naturalne do elektromobilności. Ustalenia dotyczące recyklingu baterii litowo-jonowych zostały już zebrane w różnych projektach badawczych oraz we współpracy z dostawcami i partnerami w zakresie utylizacji. Recykling materiałowy wykorzystywanych surowców, takich jak lit, nikiel, platyna, kobalt i pierwiastki ziem rzadkich, jest w centrum uwagi i zaczyna się już w momencie projektowania komponentów. Mercedes-Benz zdefiniował cztery etapy procesu recyklingu akumulatorów i opracował odpowiednie procesy: ReUse (długoterminowe ponowne użycie akumulatora, np. do stacjonarnego magazynowania energii), RePair (naprawa akumulatora), ReManufacturing (demontaż i ponowny montaż akumulatora) oraz ReMat (recykling i odzyskiwanie składników).

Firma Mercedes-Benz skoncentrowała się szczególnie na ReUse, zakładając spółkę-córkę Mercedes-Benz Energy GmbH, w postaci stacjonarnych systemów magazynowania energii: wynika to z faktu, że cykl życia akumulatora pojazdu plug-in lub pojazdu elektrycznego nie musi kończyć się wraz z eksploatacją pojazdu; mogą one być ponownie wykorzystane do stacjonarnego przechowywania energii. W przypadku takiego wykorzystania niewielkie straty mocy nie mają większego znaczenia, dzięki czemu ekonomiczna eksploatacja w sektorze stacjonarnym jest możliwa przez szacunkowo minimum dziesięć kolejnych lat. Dzięki ponownemu wykorzystaniu modułów litowo-jonowych można więc prawie podwoić ich ekonomiczne wykorzystanie.

EQC 400 4MATIC: średnie zużycie energii elektrycznej: 20,5-23,2 kWh/100 km: średnia emisja CO2: 0 g/km<p>Podane wartości zostały ustalone wg zalecanej procedury pomiarowej. Zużycie prądu i zasięg zostały określone na podstawie rozporządzenia 692/2008/WE. Zużycie prądu i zasięg zależą od konfiguracji pojazdu.<br> </p>