Kariera.

Praca w Daimler.

Przebieg procesu rekrutacyjnego


Przebieg procesu rekrutacyjnego.

Przebieg procesu rekrutacyjnego


Przebieg procesu rekrutacyjnego.

Nadsyłane aplikacje analizujemy pod kątem zgodności z profilem kompetencyjnym. W ten sposób wyselekcjonowani Kandydaci zapraszani są na rozmowy rekrutacyjne do siedziby firmy Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. Spotkania rekrutacyjne odbywać się mogą zarówno w siedzibie głównej przy ulicy Gottlieba Daimlera w Warszawie, jak i w innych lokalizacjach firmy np. TruckStore przy ulicy Inowłodzkiej w Warszawie lub European Logistic Center w Ołtarzewie. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą HR Managera, spotkania mogą odbyć się w uzgodnionym miejscu poza siedzibą firmy.

W spotkaniu z Kandydatami zazwyczaj udział biorą: pracownik Działu HR oraz potencjalny przyszły przełożony. Celem spotkania jest przede wszystkim rozwinięcie informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym. Czas trwania spotkania określa się na ok. jedną godzinę.

W zależności od stanowiska jednym z etapów rekrutacji może być sesja Assessment Center, trwająca zazwyczaj kilka godzin. Ma ona na celu sprawdzenie zarówno miękkich, jak i twardych kompetencji Kandydatów. W każdym przypadku Kandydaci są informowani o sposobie przebiegu danej rekrutacji.

Po zakończonym procesie Kandydaci otrzymują wiadomości dotyczące wyniku rekrutacji niezależnie od tego czy jest on pozytywny, czy negatywny. Informacja zwrotna o przebiegu spotkania udzielana jest na wniosek osoby rekrutowanej.

Oferty pracy


Twoja kariera w Mercedes-Benz.

Oferty pracy


Twoja kariera w Mercedes-Benz.

  • Compliance Support Specialist

   Compliance Support Specialist.

   Mercedes-Benz Polska is currently looking for:

   Compliance Support Specialist
   Level: Specialist, part-time job (0,5)

   Reference number: 5/PC/C

   Your scope of responsibilities will include: 

   • Support in communication, guidance and local consultation regarding Compliance and Integrity within Mercedes-Benz Cars & Vans Poland, with focus on Retail level (own retail) and emphasis on: Anti-Corruption, Anti-Money Laundering, Sanctions Compliance and Data Compliance
   • Support to LCO (Local Compliance Officer) by identify training needs according to corporate standards
   • Support the monitoring and reporting on Compliance and Integrity to LCO and local Management
   • Support and verify annual and ongoing compliance risk assessments for the entity/business unit area
   • Support and coordinate the entity-specific implementation of Data Protection requirements

   We require at this position:

   • University degree preferably in economics / law or similar
   • Experience on a similar position in an international organization is preferred
   • Demonstrated integrity within entity/business unit
   • Familiarity with corporate business practices and processes
   • Knowledge of Anti-Corruption and Data Protection regulations
   • Very good knowledge of English – communication with HQ
   • Very good knowledge of MS Office
   • Very good communication skills

   What we offer?

   • Employment contract
   • Bonus system
   • Multisport card
   • Life insurance
   • Lunch subsidy
   • Medical care
   • Support for parents
   • Flexible working time
   • Additional free days
   • Home office
   • Fresh fruits

   Zainteresowała Cię ta oferta? Wyślij swoją aplikację na adres praca@daimler.com podając w tytule wiadomości numer ogłoszenia 5/PC/C.

   Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem: https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/the-brand/career.html oraz o dołączenie do aplikacji klauzuli o treści jak niżej. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

   „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem / złożyłam dokumentację rekrutacyjną.”

  • Księgowy/a ds. podatkowych

   Księgowy/a ds. podatkowych.

   Interesuje Cię praca w dziale księgowości? Masz doświadczenie w pracy w obszarze podatkowym? Dołącz do zespołu Mercedes-Benz Polska.

   Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

   Księgowy/a ds. podatkowych
   (nr ref. 03/FC/KSP)

   Miejsce pracy: Warszawa

   Do Twoich zadań będzie należało: 

   • Uzgadnianie kont rozliczeniowych VAT
   • Przygotowywanie dekretacji podatkowej dokumentów
   • Weryfikacja pod kątem VAT zaksięgowanych dokumentów
   • Przygotowywanie korekt deklaracji VAT
   • Testowanie i weryfikacja zmian w strukturach JPK
   • Utrzymywanie i kreowanie nowych kodów podatkowych
   • Wsparcie w ramach przygotowywania kalkulacji CIT
   • Współpraca z wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi doradcami podatkowymi

   Szukamy właśnie Ciebie, jeśli:

   • Masz wykształcenie kierunkowe (preferowane wyższe o profilu finanse i rachunkowość lub ekonomia)
   • Masz doświadczenie w pracy w dziale podatkowym/księgowym, znasz przepisy podatkowe
   • Potrafisz obsługiwać pakiet MS Office, w szczególności MS Excel oraz masz doświadczenie w pracy z systemem SAP
   • Bardzo dobrze znasz język angielski
   • Posiadasz umiejętność analitycznego myślenia, skupienia na szczegółach oraz zdolności organizacyjne
   • Cechuje cię zaangażowanie, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

   Oferujemy:

   • Umowę o pracę (zatrudnienie zewnętrzne, maks. 1,5 roku)
   • Kartę Multisport
   • Ubezpieczenie na życie
   • Dopłata obiadowa
   • Opieka medyczna
   • Elastyczny czas pracy
   • Dodatkowe dni wolne

   Zainteresowała Cię ta oferta? Wyślij swoją aplikację na adres praca@daimler.com podając w tytule wiadomości numer ogłoszenia 03/FC/KSP.

   Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną pod adresem: https://www.mercedes-benz.pl/passengercars/the-brand/career.html oraz o dołączenie do aplikacji klauzuli o treści jak niżej. Niniejsza zgoda może zostać odwołana w każdym momencie, jednak jej odwołanie uniemożliwi udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

   „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dla celów udziału w procesie rekrutacyjnym, w którym złożyłem / złożyłam dokumentację rekrutacyjną.”

  Oferty praktyk


  Rozwiń skrzydła z Mercedesem.

  Oferty praktyk


  Rozwiń skrzydła z Mercedesem.

   • Brak ofert

    Brak ofert.

    Aktualnie nie mamy dla Ciebie żadnych ofert praktyk.
    Zaglądaj tu regularnie – nowe oferty pojawią się niebawem.

   Przetwarzanie danych osobowych


   Przetwarzanie danych osobowych.

   Przetwarzanie danych osobowych


   Przetwarzanie danych osobowych.

   Kto jest Administratorem moich danych?
   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes-Benz Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000138030, kapitał zakładowy w wysokości 35.001.000,00 zł, NIP: 527-13-98-974, REGON: 012264103 („Administrator”).

   Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?
   Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu, z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania moich danych?
   Dane mogą być przetwarzanie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Administratora danych, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do:
   a. pracy na stanowisku na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 221 i następne Kodeksu pracy; art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w przypadku podania danych niewymienionych w art. 221 i następne Kodeksu pracy) lub
   b. zawarcia i wykonywania umowy cywilno-prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO; art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

   Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?
   Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte dokumentach aplikacyjnych oraz w toku rekrutacji w tym podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

   Jakie dane możemy zbierać ze źródeł publicznie dostępnych:
   W ramach rekrutacji możemy zbierać Twoje publicznie dostępne dane z portali zawodowo-biznesowych (np. LinkedIn). Są to upublicznione przez Ciebie na tych portalach informacje dotyczące m.in. Twojego doświadczenia zawodowego, zajmowanych stanowisk, wykształcenia, publikacji oraz znajomości języków obcych.

   Komu przekazywane są moje dane?
   W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

   • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratorowa, 
   • świadczącym usługi szkoleniowe i doradcze dla Administratora,
   • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
   • podmiotom powiązanych z Administratorem w kraju i za granicą,
   • spółkom z grupy Daimler;
   • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

   Jak długo moje dane będą przechowywane?
   Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 9 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a następnie usuwane.

   Jakie mam prawa?
   Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

   • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
   • prawo do przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO);
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 7 ust. 3 RODO). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e-mail: ochrona-danych-polska@daimler.com.

   Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?
   Nie, podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Nie podanie przez Ciebie Twoich danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.