Homologacja samochodów osobowych Mercedes-Benz.

Informacje na temat wydawania zaświadczeń.

Dział samochodów osobowych Mercedes-Benz Cars wydaje zaświadczenia, certyfikaty oraz inne dokumenty na następujących zasadach:

 • dla pojazdów marek: Mercedes-Benz, Maybach i smart, oznaczanych jako:
  klasa A, B, C, E, G, S, M, SL itd. (z wyjątkiem Klasy V) oraz ich poprzedników (4-6 znak w numerze nadwozia zawiera się w przedziale 107-292, 450-454 lub 460-463);
 • dla pojazdów wyprodukowanych przez koncern Daimler AG na rynki państw UE i EFTA;
 • informacje obejmują wyłącznie fabryczną konfigurację pojazdu;
 • o wydanie dokumentu może ubiegać się jedynie właściciel pojazdu w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba przez niego upoważniona.


Odpowiedź udzielana jest w terminie do 12 dni roboczych od daty wpłynięcia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu).

UWAGA: Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. nie podaje informacji o przebiegu pojazdów.

W celu uzyskania odpowiednich informacji konieczne jest przesłanie do działu samochodów osobowych Mercedes-Benz Cars niżej wymienionych dokumentów: 

 • wniosku o wydanie zaświadczenia i/lub dokumentu (wzór wniosku do pobrania z załącznika do niniejszej informacji)
 • dokumentu potwierdzającego tytuł własności pojazdu (kopia polskiego dowodu rejestracyjnego lub faktury zakupu)
 • potwierdzenia wpłaty na konto operatora systemu jak poniżej:


Mercedes-Benz Warszawa Sp. z o.o.
NIP: 527-24-09-651
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

Numer rachunku bankowego:
mBank S.A.
60 1140 1010 0000 2988 6700 1001

 

Obowiązują następujące opłaty (ceny z VAT):

 • wydanie duplikatu wyciągu ze świadectwa homologacji WE CoC: 525 zł
 • wydanie kopii Karty Danych pojazdu wyprodukowanego w okresie od roku 1946 do 31.12.1985 r.: 790 zł
 • podanie danych technicznych, opis kodów kompletacji pojazdu na podstawie zamówionej kopii Karty Danych: 206 zł
 • w sprawach związanych z dokumentacją pojazdów wyprodukowanych przed rokiem 1946 prosimy o wcześniejszy kontakt, o ile w Archiwum będą dostępne informacje dotyczące danego pojazdu – koszt wydania kopii dokumentów wynosi 206 zł
 • wydanie zaświadczenia, dotyczącego pojazdu wyprodukowanego w okresie od 01.01.1986 do dziś (np. rok produkcji, ustalenie danych technicznych pojazdu, wystawienie krajowej tabliczki pojazdu etc.): 206 zł

Komplet dokumentów należy przesłać na adres korespondencyjny:


Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
Homologacje MB Cars
02-460 Warszawa
ul. Gottlieba Daimlera 1

lub na skrzynkę mailową: homologacje_car@daimler.com