Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska SA

Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna jest częścią koncernu Daimler AG o ogólnoświatowym zasięgu oraz renomie opartej na wieloletniej tradycji i znakomitych produktach marek Mercedes-Benz, smart, Maybach, Fuso oraz Setra.

Działalność w Polsce rozpoczęliśmy 5 maja 1999 r., po wykupieniu większości akcji krakowskiego Banku Współpracy Regionalnej (BWR). Podstawowym zadaniem naszego banku jest stworzenie kompleksowej oferty finansowej dla wspierania sprzedaży pojazdów koncernu Daimler AG i ułatwienie dostępu do nich jak największej liczbie klientów. Udzielamy kredytów na zakup nowych i używanych pojazdów opartych na bazie PLN oraz EUR. Działamy na terenie całej Polski w oparciu o szeroką sieć autoryzowanych dealerów i punktów sprzedaży Mercedes-Benz.

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
Numer KRS: 0000018518
Regon: 003545250
NIP: 634-01-42-110

Udziałowcy: Daimler AG - Stuttgart - 100%
Kapitał założycielski: 42 750 000 PLN wpłacony w całości

Władze banku:

Prezes Zarządu: Karolina Irena Bartos
Członkowie Zarządu: Michael Rosenberg, Wojciech Bernacki
Rada Nadzorcza: Thomas Weltrowski, Carmen Luise Herberger-Schebiella, Wolfgang Pipperger, Thore-Christopher Schmidt, Marc Richard Voss-Stadler

Siedziba:

ul. Gottlieba Daimlera 1
02-460 Warszawa
Tel.: +48 22 312 78 00

Informacja dla Akcjonariuszy

Działając na zasadzie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2021 roku wydane Państwu akcje Banku przestaną mieć formę dokumentu i zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.

Tylko osoby zarejestrowane w tym rejestrze będą uważane za akcjonariusza.

Przed 30 czerwca 2020 roku Mercedes-Benz Bank Polska Spółka Akcyjna wezwie akcjonariuszy po raz pierwszy do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

W tej zakładce znajdą się wówczas szczegóły wezwania z podaniem danych podmiotu, z którym Bank podpisał umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.